S-a stabilit prin Ordin de ministru ce plante cultivate va scutesc terenul de impozitare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis astăzi un ordin privind stabilirea metodologiei de calcul a suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică care nu generează venit impozabil.

Art. 1. Se stabileşte metodologia de aplicare a prevederilor art. 105, alin (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, privind suprafeţele de terenuri care nu generează venit impozabil, cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor, corespunzătoare numărului de animale deţinute de persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, denumiţi în continuare deţinători de animale.

Art. 2. Deţinătorii de animale nu datorează impozit pe venitul aferent terenului agricol cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor deţinute de aceştia, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.(1) Suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil, se determină pe baza cerinţelor nutriţionale ale animalelor din speciile taurine, bubaline, ovine şi caprine şi a compoziţiei nutriţionale a furajelor, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.369/2019 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora, precum şi a producţiilor medii la hectar obţinute la soiurile de plante utilizate în hrana animalelor.

(2) Pentru deţinătorii de animale din speciile porcine şi păsări, furajate cu nutreţuri combinate care pot fi alcătuite dintr-un amestec format din soiuri de plante cultivate pe terenurile proprii/deţinute, respectiv 80% pentru porcine şi 70% pentru păsări şi din concentrate industriale, respectiv 20% pentru porcine şi 30% pentru păsări, suprafeţele de teren care nu generează venit impozabil sunt cele necesare obţinerii soiurilor de plante utilizate în hrana animalelor care intră în structura nutreţului combinat.

Art. 4.(1) Suprafeţele de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil determinate conform prevederilor art. 3, calculate pe perioada de stabulaţie a anului, pe cap de animal şi pe specii, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Numărul de zile aferente perioadelor de stabulaţie pe specii sunt prevăzute în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea
normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.

(3) Pentru perioada de vară, suprafețele de pășuni și fânețe naturale, care conform Codului fiscal nu generează venit impozabil, asigură furajele necesare furajării animalelor deținute.

Art. 5.(1) Deţinătorii de animale determină suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil prin înmulţirea suprafeţei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, cu numărul de animale adulte deţinute, în funcţie de specie.

(2) În cazul în care deţinătorii cresc mai multe specii de animale, suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil se calculează prin însumarea suprafeţelor determinate pentru fiecare specie, potrivit prevederilor alin.(1).

(3) În afara perioadei de stabulaţie animalele sunt întreţinute pe pajişti naturale, suprafeţe care conform Codului fiscal nu generează venit impozabil.

(4) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) şi (2), modelul de calcul este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

 

Model de calcul al suprafeţei de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor (exemplu de calcul)

a)pentru specia taurine
– număr de animale adulte deţinute 10 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii
animalelor care nu generează venit impozabil 1,06 ha x 10= 10,6 ha

b) pentru specia bubaline
– număr de animale adulte deţinute 5 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii
animalelor care nu generează venit impozabil 1,06 ha x 5=5,3 ha

c) pentru specia ovine
– număr de animale adulte deţinute 100 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii
animalelor care nu generează venit impozabil 0,14 ha x 100=14 ha

d) pentru specia caprine
– număr de animale adulte deţinute 50 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii
animalelor care nu generează venit impozabil 0,10 ha x 50 = 5 ha

e) pentru porcii la îngrăşat
– număr de porci la îngrăşat deţinuţi 25 capete

– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii
animalelor care nu generează venit impozabil 0,06 ha x 25=1,5 ha

f) pentru păsări de curte
– număr de păsări de curte deţinute 200 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii
animalelor care nu generează venit impozabil 0,005 ha x 200=1ha

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole