Romania Verde in 10 pasi – PLAN pentru relansarea economiei forestiere

Consiliul Director al Asociației Forestierilor din România – ASFOR a aprobat în unanimitate cooptarea ca membrii ai acestuia, a reprezentanților companiilor EGGER și Kronospan – membrii vechi ai asociației. Participarea în Consiliul Director are ca scop întărirea ASFOR, asigurând astfel o puternică reprezentativitate la nivelul industriei de prelucrare a lemnului.

Astfel, ASFOR asigură reprezentativitate națională și sectorială companiilor românești de exploatare și prelucrare primară a lemnului, precum și a celor de industrializare.

Lemnul este o componentă importantă a economiei românești prin faptul că este o resursă naturală, regenerabilă, care poate înlocui cu succes materialele obținute din alte resurse naturale, dar epuizabile. Industria plăcilor din România are un rol important în cadrul economiei forestiere, deoarece utilizează deșeurile rezultate din prelucrarea primară a lemnului, precum și lemnul mărunt. De asemenea, companiile din acest segment au reușit să dezvolte centre de colectare a deșeurilor din lemn, pe care le reciclează și le transformă în plăci.

Forestierii și industria trebuie să asigure împreună o gestionare sustenabilă a resursei de lemn și o prelucrare superioară a lemnului, care să creeze locuri de muncă în România și să dezvolte toate ramurilor economiei forestiere.

Situația din piața lemnului nu este una foarte bună atât la nivel național, cât și la nivel global. În perioada următoare, pentru a găsi soluții de impulsionare a activităților din domeniului lemnului, vor fi întreprinse o serie de discuții cu administratorii de păduri, pentru a găsi cele mai bune soluții de asigurare a fluxului de lemn necesar unei bune funcționări a economiei forestiere.

Forestierii consideră că România are nevoie de o piață liberă, dar corectă – lemnul trebuie să fie corect măsurat la prima punere pe piață. APV – ul conform literaturii de specialitate, dar și a reglementărilor în vigoare este doar un document estimativ, dar este folosit ca un document de calcul precis. Pentru a elimina erorile trebuie găsite, urgent, soluții – ca din pădure să fie expediat lemn măsurat și nu estimat.

Introducerea în legislație, în special în Codul Silvic, a unor prevederi privind modul de valorificare a lemnului nu are menirea de a diminua fenomenul tăierilor ilegale. Reducerea și controlarea fenomenului tăierilor ilegale se face prin întărirea capacității de administrare și control. Prin programe de achiziție de echipamente moderne de monitorizare a fondului forestier și de măsurare a lemnului.

Modul de valorificare îl stabilește piața și este atributul relației dintre vânzător și cumpărător. Pentru a avea păduri sănătoase și administrate sustenabil România trebuie să protejeze capitalul autohton.

România trebuie să folosească resursa națională de lemn pentru buna dezvoltare a comunităților locale, pentru prelucrarea locală a lemnului și întărirea capacității comunităților locale de a se dezvolta și de a crea plus valoare și locuri de muncă.

Se impune găsirea unor măsuri de sprijin, prin care să fie stimulați angajații din domeniul exploatării pădurilor, măsuri ce vor avea în vedere gradul ridicat de periculozitate a muncii desfășurate, dar și importanța muncii pe care aceștia o desfășoară – asigurarea necesarului de lemn atât pentru populație, cât și pentru economia forestieră. Munca acestora aduce o contribuție benefică pentru PIB-ul României, dar și un aport important pentru a echilibra balanța de plăți a României. În acest sens, se impune, cel puțin pe o perioadă de cinci ani, scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor pentru angajații în exploatări forestiere și în prelucrarea primară a lemnului.

 Consiliul Director ASFOR a aprobat documentul de strategie – ”România Verde în 10 pași”.

Gestionarea sustenabilă a resursei de lemn este metoda ce permite atingerea celor trei funcții de bază ale pădurii: economică, socială și de mediu.

În acest moment se pune un accent tot mai mare pe economia circulară, pe economia verde, prin care statele europene își propun să lupte cu schimbările climatice prin utilizarea de produse cu o amprentă redusă de carbon, dar care, în același timp, reușesc să stocheze carbonul pe termen lung. Noile provocări ne obligă să ne adaptăm din mers, să gândim pe termen lung și să corectăm ceea ce nu funcționează pe termen scurt.

 ASFOR își propune să promoveze utilizarea produselor din lemn și să conștientizeze clasa politică și Guvernul cu privire la importanța lemnului ca resursă naturală regenerabilă – aportul în economia națională, dar și posibilitățile pe care le oferă această resursă în creșterea nivelului de trai, în special în zonele rurale.

Pădurea și produsele din lemn trebuie să fie în centrul politicilor publice. Creșterea suprafeței de teren acoperită cu specii forestiere duce implicit și la o creștere a cantității de carbon absorbită, iar utilizarea lemnului în produse cu durată lungă de viață permite stocarea carbonului pe termen lung.

Atingerea țintelor de economie verde trebuie să fie susținute prin măsuri de pază a pădurilor, dar și prin măsuri de protejare și promovare a parcurilor și rezervațiilor naturale. Un accent foarte important trebuie pus pe cercetare și inovare în domeniul lemnului. În România, la ora actuală, cercetarea în domeniul exploatării, prelucrării primare și industrializării lemnului nu este organizată, fiind realizată disparat, în special, de către universitățile de profil.

ASFOR propune 10 măsuri pentru o relansare a economiei forestiere, care să participe la relansarea economiei naționale pe baze ecologice și care să ne permită atingerea țintelor de stocare a carbonului, esențiale în lupta cu combaterea schimbărilor climatice. Măsurile vizează: strategia forestieră națională, măsuri pentru proprietarii de păduri, creșterea capacității de administrare a pădurilor, recolte de lemn sustenabile, fond de investiții pentru dezvoltare strategică, măsuri de încurajare a utilizării lemnului în construcții, măsuri privind paza pădurilor și trasabilitatea lemnului, Consiliul Național al Pădurilor, terenurile degradate și pădurile cu valoare deosebită.  Programul poate fi analizat pe site-ul asociației https://asfor.ro/romania-verde/. De asemenea, toți cei interesați pot formula sugestii și propuneri de îmbunătățire.

PREȘEDINTE,

Ciprian Dumitru MUSCĂ

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole