7 decembrie 2021 - 17:06

RITM SUSTINUT DE LUCRU LA STATIILE DE REPOMPARE SI PE CANALE

Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a deplasat miercuri, 6 martie 2019, în județul Brăila, pentru a analiza stadiul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din Amenajarea Terasa Ialomiţa-Călmăţui, județul Brăila, o investiție de 40.918.382 lei ce deservește o suprafață de 137.000 ha aferente județelor Brăila și Ialomița, din care 57.429 ha în județul Brăila.

Alături de ministrul Petre Daea au participat la acțiune directorul general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Florin Barbu, precum și autoritățile locale și fermieri din județul Brăila.   

În cadrul obiectivului de investiții se execută lucrări de reabilitare la 3 staţii de repompare şi a 7 canale de distribuţie a apei în lungime de 6 km:

Stația de repompare SRPA 1 LACU REZI, care deservește o suprafață de 115.096 ha (BR+IL). La această stație vor fi realizate următoarele lucrări: decolmatarea bazinului de aspiraţie, curăţarea şi repararea pereului din bazinul de aspiraţie, reabilitarea platformei electropompelor, a instalaţiilor hidromecanice, decolmatarea bazinului de refulare, curăţare şi reparare a pereului din bazinul de refulare, lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice şi automatizări, precum și lucrări de reabilitare a clădirii energetice, compuse din reparaţii la acoperiş, înlocuire burlane şi jgheaburi, ferestre, uşi, lucrări de tencuieli, vopsitorii şi împrejmuire. Până la această dată, s-au executat următoarele lucrări: decolmatarea bazinului de refulare, demontarea parţială a 6 conducte de refulare, executarea rampei de acces în zona celor 6 electropompe ce au fost demontate, organizarea unei părți a şantierului.

La stația de repompare SRPA III, a cărei suprafață deservită este de 53.620 ha (BR+IL), se vor aduce următoarele îmbunătățiri: decolmatarea și repararea bazinului de aspiraţie și refulare, reabilitarea platformei electropompelor, a instalaţiilor hidromecanice. De asemenea, vor fi reabilitate instalațiile electrice şi automatizările (procurarea de întrerupători, transformatori de curent, transformatori de tensiune, tablouri electrice, corpuri de iluminat), se vor realiza reabilitarea clădirii energetice compusă din reparații la acoperiș, înlocuirea burlanelor şi a jgheaburilor, a ferestrelor, uşilor, lucrări de tencuieli, vopsitorii şi împrejmuire, procurarea a două electro pompe și a conductelor de refulare aferente. Până în prezent, s-au executat lucrări de decolmatare a bazinului de refulare precum și de demontare parţială a două conducte de refulare.

Lucrările la Staţia de repompare SRPA III a, a cărei suprafață deservită este 32.153 ha (BR, IL), vizează următoarele operațiuni: reabilitarea, decolmatarea și repararea bazinului de aspirație și refulare, reabilitarea platformei electropompelor, a instalaţiilor hidromecanice, reabilitarea instalațiilor electrice și automatizărilor, reabilitarea clădirii energetice compuse din reparaţii la acoperiş, înlocuire burlane şi jgheaburi, ferestre, uși, lucrări de tencuieli, vopsitorii şi împrejmuire, procurarea a  3 electropompe noi şi a conductelor de refulare aferente.

Ministrul și-a exprimat aprecierea pentru ritmul susținut de realizare a intervențiilor desfășurate, conform planului estimat, insistând pe respectarea acestuia, în așa fel încât campania de irigat să se desfășoare în condiții normale.