29 iulie 2021 - 05:24

RISC major pentru securitatea alimentara! Distribuitorii solicita masuri ferme

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) a retrimis Primului Ministru al României o petiției prin care solicită declararea distribuției de bunuri SECTOR STRATEGIC, împreună cu alte sectoare economice vitale pentru populație, precum sănătatea, siguranța publică, transportul de mărfuri, industria alimentară și să creeze pachete specific sectoriale cu de măsuri de intervenție guvernamentală, în spiritul Comunicării Comisiei Uniunii Europene din 19 martie 2020 privind Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei și a Deciziile Parlamentului European din 26 martie 2020 privind răspunsul comun al UE la pandemia COVID 19. 

Este important ca Guvernul să garanteze securitatea populației prin luarea de măsuri ferme, fără precedent, prin care să asigure funcțiile vitale ale societății și să comunice coerent și transparent aceste măsuri. 

ACDBR trage public un semnal de alarmă că, dacă Guvernul nu se va ridica la nivelul momentului, EXISTĂ RISC MAJOR DE SECURITATE ALIMENTARĂ, adică să apară sincope în asigurarea hranei populației. 

„Suntem cei care asigurăm fluxul neîntrerupt de marfă între producători și magazinele în care intră clienții finali. 44% din populația României trăiește în mediul rural, unde există doar magazine aprovizionate de noi”, transmite Ovidiu Gheorghe, președintele ACDBR.

Chiar dacă există stocuri, iar producția alimentară este la capacitate 100%, aceste bunuri alimentare trebuie distribuite către marile rețele comerciale și către magazinele alimentare de proximitate. Ca și în cazul sistemului sanitar, este posibilă apariția blocajelor comercianților, ceea ce va duce imediat la disfuncții majore în asigurarea cu alimente a populației. 

Reprezentanții asociației subliniază „ca distribuitorii și comercianții de alimente și bunuri de larg consum suntem în prima linie și, solidari cu autoritățile publice, încercăm să ne achităm de sarcina socială ce ne revine. Dar pentru optima funcționare a lanțului alimentar și a distribuției de alimente avem nevoie de suport imediat”. 

Solicitările asociației ACDBR adresate Primului Ministru și Ministerului Economiei sunt:

 1. Analiza Guvernului asupra gradului de risc sectorial în economie cu incidență critică
  asupra populației și stabilirea Sectoarelor strategice.
 2. Facilitarea accesului la mijloace sanitare performante de protecție împotriva infectării cu
  Covid 19 pentru toți angajații din domeniile comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul.
 3. Plata debitelor Statului către toți operatorii economici în maximum 15 zile, cu efectuarea
  ulterioară a controlului legal.
 4. Acordarea unor finanțări nerambursabile directe de către Guvern întreprinderilor aflate în
  dificultate, din cauza efectelor directe sau indirecte asupra acestora generate de intervenția
  statului.
 5. Achitarea în totalitate şi direct din bugetul de stat a îndemnizaţiei aferente concediilor
  medicale pentru angajații bolnavi de coronavirus sau aflați în carantină sau autoizolare.
 6. Amânarea plății tuturor obligațiilor fiscale ale tuturor contribuabililor pe perioada stării
  de urgență plus două luni de la încetarea acesteia, fără calcularea penalităților de întârziere.
 7. Suspendarea plății ratelor, a dobânzilor la credite, linii de credit și leasing-uri tuturor
  contribuabililor pe perioada stării de urgență plus două luni de la încetarea acesteia, fără
  calcularea penalităților de întârziere, fără capitalizarea dobânzii. Aceasta este măsura reprezintă realul suport acordat de Guvern și nu doar o garantare a veniturilor viitoare ale băncilor.
 8. Crearea de către Guvern a unor scheme de împrumut bancar garantate de stat, cu dobândă
  subvenționată 100%.
 9. Nediscriminarea prin actele normative elaborate a antreprenorilor în funcție de codurile
  CAEN ale acestora.
 10. Crearea unor Comitete de urgență pe sectoare economice, care să analizeze situația
  existentă, să anticipeze efectele pe termen imediat, scurt și mediu, totodată să formuleze, clar și în raport cu normele legale incidente, măsurile și normele de aplicare ce pot fi propuse spre
  aprobare și promulgare de către Guvern. Comitetele pot fi formate din reprezentanți ai
  asociațiilor/patronatelor, ministerelor sectoriale și ai Ministerului Finanțelor Publice,
  Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât activitatea să fie una
  obiectivă, eficienta și rapidă în elaborarea și propunerea soluțiilor optime.
 11. Acordarea de către Guvern a prezumției de nevinovăție tuturor contribuabililor și, în
  consecință, debirocratizarea măsurilor luate de Guvern prin OUG-urile deja adoptate, astfel încât acestea să fie operabile imediat și fără constrângeri inutile.