21 aprilie 2021 - 00:23

REGULI noi pentru exportul animalelor, ADOPTATE in Parlament. SANCTIUNI DRASTICE pentru cei care nu le respecta

Camera Deputaților a adoptat astăzi, 30 iunie 2020, Legea privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe. Potrivit actului oficial, exportul animalelor vii se poate realiza pe cale rutieră, navală sau aeriană și prevede noi REGULI, sancțiuni mai drastice și reglementări pentru asigurarea asistenţei sanitar-veterinare la bordul navelor de transport animale vii.

Potrivit formei finale a actului adoptat de Camera Deputaților, for decizional, cu 283 de voturi pentru și o abținere, prevederile sunt următoarele:

În cazul călătoriilor navale care depăşesc 10 zile, efectuate în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 de grade Celsius, la bordul vasului trebuie asigurate servicii de asistenţă sanitar- veterinară. La nivelul ANSVSA va exista o situație/ bază de date a medicilor veterinari abilitați să însoţească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale.

În cazul exporturilor realizate pe cale rutieră, cu mijloace de transport destinate călătoriilor de lungă durată, sistemele de ventilaţie din mijloacele de transport trebuie să asigure în orice moment din timpul călătoriei, indiferent dacă mijlocul de transport staționează sau se află în mişcare, o temperatură cuprinsă între 5 grade Celsius și 30 grade Celsius în interiorul mijlocului de transport, pentru toate animalele, cu o toleranţă de +/- 5 grade Celsius, în funcţie de temperatura exterioară.

În cazul exporturilor realizate pe cale rutieră, cu mijloace de transport destinate călătoriilor de lungă durată, în perioadele cu temperaturi ridicate, suprafaţa alocată pe cap de animal trebuie crescută cu minimum 10%. Ovinele trebuie tunse înainte de începerea călătoriilor care se desfăşoară la temperaturi care depășesc 30 grade Celsius.

În cazul exporturilor realizate pe cale navală, în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 grade Celsius, se asigură creşterea cu minimum 15% a suprafeţei alocate fiecărui animal, iar compartimentele în care urmează să fie transportate animalele trebuie echipate cu un sistem de ventilaţie forţată cu o capacitate suficientă de reîmprospătare a întregului volum de aer, ţinând cont de înălţimea compartimentului şi de tipul acestuia, respectiv dacă acesta este închis sau parţial închis.

În cazul în care se transportă animale cu coarne, spațiul alocat pe cap de animal trebuie să crească cu 7% pentru a preveniri rănirea animalelor la contactul cu celelalte animale aflate în boxă.

Animalele cu coarne se transportă în boxe separate față de cele fără coarne conform prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97.

În zona destinată îmbarcării animalelor vii, operatorul economic care administrează punctul de ieșire unde se efectuează îmbarcarea animalelor și controlul sanitar – veterinar va amplasa un sistem video autorizat conform prevederilor legislației în vigoare.

Stocarea datelor/imaginilor va fi realizată pentru o perioadă de 6 luni, după care acestea vor fi radiate în conformitate cu prevederile legislației naționale și a UE.

În momentul completării referatului de evaluare pentru autorizarea sanitar – veterinară a navei de transport animale vii, inspectorii trebuie să fotografieze: boxele, punțile, rampele, pasajele, echipamentele de iluminat, cele de alimentare cu apă și hrană, cele de ventilație, cele de evacuare a dejecțiilor, cele de stingere a incendiilor, sursele de electricitate, precum și sistemele de monitorizare, control și alarmă din cabina timonei pentru sistemele de alimentare și/sau producție a apei, evacuarea dejecțiilor și iluminat. Fotografiile se vor realiza cu aparate foto care marchează data și ora. Acestea vor reprezenta piese la dosarul de autorizare.

Operatorul economic care efectuează exportul de animale vii face dovada prezenţei medicului veterinar şi a certificatului de avizare a competenţelor la control la punctul de ieşire. Certificatul de sănătate pentru exportul animalelor vii se eliberează de medicul veterinar oficial din cadrul postului de inspecție de la frontieră având la bază certificatul/certificatele de sănătate emis/emise de medicul veterinar din centrul de colectare care a/au însoțit animalele și după ce efectuează inspecția animalelor cu privire la starea de sănătate și de bunăstare.

Obligaţiile personalului medical veterinar

Personalul medical veterinar are urmatoarele obligaţii:
a) realizează inspecţia zilnică a animalelor cu privire la starea de sănătate şi bunăstare a acestora;
b) asigură asistenţa medical-veterinară pentru animalele transportate;
c) completează raportul zilnic prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Sancţiuni

Nerespectarea dispoziţiilor constituie contravenţii și se sancționează cu amendă începând de la 5.000 lei până la 12.500 lei, în funcție de gravitatea incălcării.

În cazul nerespectarii prevederilor de către transportatorii autorizați în România, sancțiunile pot fi următoarele:

  • se suspendă autorizația sanitar-veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, precum și certificatul de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depășesc 10 mile marine pentru 6 luni.
  • transportatori nu vor mai putea opera în porturile din România în următoarele 6 luni.
  • în cazul în care transportatorii săvârșesc de 2 ori faptele, în decursul de 1 an, se suspendă autorizația și certificatul de autorizare, respectiv nu mai pot opera din porturile din
    România.
  • medicul veterinar poate  fi exclus din lista medicilor veterinari abilitați să însoţească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale.

LEGEA adoptată și reglementările sale pot fi consultate AICI: LEGE privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe