7 decembrie 2021 - 16:56

REGLEMENTARI PRIVIND SPIRTOASELE SI PRACTICILE COMERCIALE NELOIALE DEZBATUTE LA BRUXELLES

În data de 25 martie 2019, la ora 10.00 s-a desfășurat la Bruxelles reuniunea Comitetului Special pentru Agricultură. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte: adoptarea Regulamentului privind băuturile spirtoase precum și a Directivei privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Totodată, au avut loc schimburi de opinii cu privire la arhitectura verde referitoare la Pachetul de reformă PAC post 2020 și la Regulamentul privind planurile strategice.

Comisia Europeană a prezentat proiectul ”O planetă curată pentru toți”, ce presupune o viziune strategică pe termen lung pentru o economie neutră din punct de vedere al impactului asupra climei – aspecte agricole.

Reamintim că în domeniul agriculturii și pescuitului au fost programate pentru a fi închise 4 dosare, însă datorită ritmului susținut de lucru al tuturor celor implicați în acest proces, numărul dosarelor rezolvate până la această dată a ajuns la 9.

Dosarele care au fost închise sunt: Regulamentul de modificare a Reg.(UE) nr.1305/2013 și (UE) nr.1307/2013 referitor la normele privind plățile directe și sprijinul pentru dezvoltare rurală pentru anii 2019-2020, Directiva privind practicile comerciale neloiale, Regulamentul privind băuturile spirtoase, Regulamentul referitor la transparența și durabilitatea procesului UE de evaluare a riscurilor pe lanțul alimentar (Legea generală a alimentelor), Regulament de stabilire a unui plan multianual pentru pescuitul care exploatează stocurile demersale în Marea Mediterană de Vest, Regulamentul privind măsurile tehnice, Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană, Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind anumite dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia generală pentru pescuit pentru Marea Mediterană), Regulamentul privind măsurile de conservare și executare aplicabile pescuitului în Atlanticul de Nord.