RED2 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON PRIN FOLOSIREA BIOCOMBUSTIBILILOR DIN CULTURI UE

Confederația Europeană a Producatorilor de porumb (CEPM), cere negociatorilor prezenti la primul trilog  demarat pe 27 februarie, să puna la punct un plan ambitios si credibil pentru productia de biocombustibili și bio-energie in UE, anunță Asociația Producătorilor de Porumb din România (APPR).

RED2 trebuie să dea rezultate tangibile în ceea ce privește înlocuirea combustibililor fosili cu energii regenerabile din 2030, reducerea reală a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi și de aceasta bioeconomie trebuie să beneficieze producătorii din UE.

Obiective ambițioase pentru reducerea nivelului emisiilor de carbon in domeniul transporturilor

Având în vedere prioritatea reducerea nivelului emisiilor de carbon a sectorului transporturilor, în ceea ce privește concluziile COP21, CEPM solicita:

– Stabilirea pentru fiecare Stat Membru (SM) a unei utilizări minime și obligatorii a energiei regenerabile tangibile în transporturi de 14% până în 2030, care să fie proporțională cu creșterea totală a energiei regenerabile din UE, obiectivul energetic între 2020 și 2030 și includerea contribuției primei generații de biocombustibil.
– Împiedicarea  Statelor Membre care vor să reducă obiectivul obligatoriu de 14% atunci când aleg să scada utilizarea primei generatii de biocarburanți și eliminarea multiplicatorilor de combustibil și electricitate. În caz contrar, eforturile de transport pentru a atenua schimbările climatice vor fi false și vor afecta cetățeanul UE. Emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să fie reduse prin orice mijloace, iar nivelul de biocombustibil de primă generație nu poate duce la scăderea nivelului in domeniul  transporturilor.
– Menținerea nivelului de biocarburant de prima generație la nivelul de 7% la nivelul Statelor Membre. Folosirea biocarburantilor este o opțiune și reducerea acesteia nu va ajuta statele membre care nu le utilizează deja pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare. Fiecare stat membru ar trebui sa aiba capacitatea de a ajunge la acest nivel dacă este necesar și să nu fie blocat la nivelul din 2017 sau la 2% în alte cazuri propuse in pozitia PE.
– Permisiunea Statelor Membre să ajusteze plafonul de 7%, eventual în sus, într-un plafon UE de 7% care să reflecte anul 2015 de compromis pentru a contribui la utilizarea biocarburanților cu utilizare durabilă pe baza culturilor din UE, cu co-produse alimentare (seminte de rapita prajite, boabe de cereale, pulpă), contribuind astfel la dezvoltarea rurală a Europei, la o economie circulară și la bioeconomie. Este necesar să se protejeze volumele de amestec din surse regenerabile din UE pentru biocombustibilii durabili, având în vedere consumul de combustibil fosil.
– Eliminarea utilizarii biocombustibililor din ulei de palmier și derivații săi. În caz contrar, plafonul de 7% și limita de 14% trebuie adaptată în consecință, pentru a menține industria UE.
– Luarea in considerare a biocombustibililor bazați pe deșeuri și reziduuri alimentare în limita de 7% insumate. Acest prag este conceput pentru reducerea riscului de concurență a industriei alimentare și a efectelor indirecte.
– Reducerea sarcinii administrative pentru o mai bună recunoaștere a bio-energiilor

Luând în considerare criteriile de durabilitate pentru biocombustibili și biomasă, pentru a reduce povara administrativă și stimularea energiilor bio prin recunoașterea mai bună a beneficiilor acestora, CEPM sprijină următoarele aspecte:

1. Abordarea Consiliului privind punctul de definire (q) “material celulozic nealimentar” care separă culturile perene de culturile intermediare și care vor contribui la dezvoltarea biogazului, împreună cu beneficiile culturilor intermediare (acoperirea solului, efecte agronomice).
2.La articolul (26-1), trebuie interpretat pragul de aplicare a criteriilor de durabilitate pentru instalațiile de biogaz în producția termică totală (și nu intrarile), deoarece contractele sunt, de obicei, legate de o capacitate în rețeaua electrică sau în rețeaua de gaze. Poate simplifica controalele.
3.La articolul (26-7), abordarea PE privind litera c) și abordarea Consiliului privind litera d), ca prag pentru GHG după anul 2021.

Abordarea Consiliului de a permite emisiile de carbon și captarea CO2 din biomasă în orice sector, atat timp cat înlocuiește combustibilii fosili.

CEPM sprijină cu fermitate o politică europeană privind bioeconomia, o politică favorabilă agriculturii și dezvoltării în special a porumbului, și se opune propunerii Comisiei care merge în direcția eliminarii biocarburanților de primă generație și înlocuirea acestora cu biocarburanți din a doua generație, al caror potențial și impact sunt încă în mare măsură ipotetice în prezent.

Comunicat APPR

Citește și

Cmentariile sunt închise