RECOMANDĂRI PRIVIND MIȘCAREA ȘI COMERCIALIZAREA PORCINELOR

 

Pentru a asigura un cadrul legal și totodată un sprijin pentru crescătorii de porcine, Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a emis Ordinul nr. 67/2012 din 26/10/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 16/11/2012, privind condițiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mișcarea suinelor vii pe teritoriul României.

În conformitate cu acest act normativ, pe teritoriul României, mișcarea suinelor vii se efectuează numai dacă acestea sunt identificate și însoțite de:

* documente de mișcare,

* fișa de sănătate a animalului,

* documentul privind starea de sănătate și informațiile pentru lanțul alimentar, în cazul mișcării către abator.

În funcție de tipul de exploatație în care se cresc porcine, mișcarea în viu a acestei specii este permisă astfel:

* din exploatații nonprofesionale (exploatație de animale înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A) și deținută de persoane fizice, neînregistrate la registrul comerțului în care produsele de origine animală rezultate de la acestea sunt destinate consumului familial), numai către:

— alte exploatații nonprofesionale,

— târguri de animale, autorizate / înregistrate sanitar,

— abator autorizat

* din exploatațiile comerciale de tip A (exploatație de animale deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în S.N.I.I.A. care îndeplinește anumite condiții de biosecuritate și este înregistrată sanitar-veterinar, din care se comercializează pe piața națională animale vii și produsele de origine animală de la acestea), numai către:

* exploatațiile nonprofesionale, direct de la fermă,

* alte exploatații comerciale de tip A,

* târguri de animale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar,

* abator autorizat

* din exploatațiile comerciale de tip industrial (exploatație de animale înregistrată în S.N.I.I.A. și autorizată sanitar-veterinar, deținută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate; din care se comercializează pe piața națională, intracomunitară și la export, animale vii și produsele de origine animală de la acestea), numai către:

— exploatațiile nonprofesionale, direct de la fermă,

— alte exploatații comerciale,

— târguri de animale autorizate / înregistrate sanitar-veterinar

— abator autorizat,

* prin mijlocitori de afaceri cu animale vii înregistrați conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

— din exploatații comerciale direct către abator autorizat,

— din exploatații comerciale către exploatații nonprofesionale, direct sau prin târguri de animale autorizate sanitar-veterinar,

— din târguri de animale direct către exploatații nonprofesionale sau abator autorizat,

— din exploatații non-profesionale direct către un abator autorizat

Este interzisă reintroducerea în fermele comerciale de tip industrial a suinelor ieșite din exploatație, în scopul comercializării.

Animalele din exploatație supuse mișcării conform destinațiilor menționate, vor fi inspectate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit de D.S.V.S.A. județeană și care va completa fișa de inspecție utilizată în cadrul programului de monitorizare și control a pestei porcine clasice.

Transportul suinelor vii este permis numai cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind cerințele generale de protecție a animalelor în timpul transportului.

Pentru mișcarea animalelor vii, în alte județe, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, înainte de eliberarea documentelor specifice, solicită de la D.S.V.S,A, județeană de origine, obținerea avizului interjudețean.

Pentru asigurarea trasabilității, proprietarii de animale au obligația să anunțe, în termen de 48 de ore medicul veterinar de liberă practică împuternicit, cu privire la animalele care se întorc în exploatația de origine din târg, sau care ajung la o altă destinație finală ca urmare a vânzării în târg.

Porcinele se sacrifică, în scop comercial, numai în abatoare autorizate care beneficiază de supraveghere sanitară veterinară prin medic oficial, care examinează și marchează carnea în conformitate cu legislația în vigoare.

Carnea provenită de la porcinele crescute în exploatațiile nonprofesionale și exploatațiile comerciale, se comercializează și procesează numai prin unități înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea condițiilor generale de funcționare și igienă,

Prin excepție, autoritatea veterinară poate acorda derogare pentru sacrificarea unor specii de animale (porcine, ovine, caprine) în afara abatoarelor de către proprietarii de animale, pentru consumul propriu, fiind interzisă comercializarea cărnii și a derivatelor rezultate în afara gospodăriei, cu recomandarea expresă de a se asigura controlul acestor produse de către un medic veterinar împuternicit de D.S.V.S.A. județeană.

Inspectorii de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. județeană verifică prin acțiuni organizate și prin colaborare cu personalul din cadrul altor autorități județene modul cum sunt respectate normele legislative specifice, de către factorii responsabili implicați.

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult