Recomandări privind comercializarea alimentelor în unitățile școlare

elevValorificarea și consumul unor produse alimentare în unitățile de învățământ, se efectuează prin ‘Programul laptele și cornul’ sau prin cantine cu funcționare permanentă sau sezonieră, volumul acestor activități crescând odată cu începerea anului școlar.
 
Valorificarea și consumul unor produse alimentare în unitățile de învățământ, prin ‘Programul laptele și cornul’ sau în unități de alimentație publică (cantine) în condiții de securitate alimentară și fără periclitarea sănătății elevilor, impune autorităților județene, conducerii unităților de învățământ și nu în ultimul rând administratorilor acestor obiective, ca responsabilitate și obligații următoarele:
La unitățile de învățământ care sunt incluse în Programul ‘laptele și cornul’:

 • Contractarea pentru producerea și distribuirea produselor alimentare numai cu unități de profil autorizate / înregistrate la D.S.V.S.A. județeană, în condițiile legii.
 • Verificarea acestor unități, de către autoritățile competente, a condițiilor de funcționare tehnologică și de igienă, prin controale și evaluări perioadice, prin afluirea de probe la laboratoare acreditate, pentru examene de calitate și salubritate a produselor alimentare care se distribuite prin acest program.
 • Unitatea școlară să dețină un spațiu frigorific, exclusiv pentru depozitarea acestor produse, care să fie transportate și distribuite în cursul aceleiași zile.
 • Manipularea, alimentelor să se facă de către personal stabilit în acest sens, cu respectarea normelor de igienă specifice.
 • Să se elimine de la consum produsele cu ambalaj deteriorat sau cu termen de valabilitate expirat, sau alimente care nu sunt recomandate pentru anumite categorii de elevi.
 • Să se efectueze curățenia și igienizarea periodică a spațiilor unde se manipulează și depozitează alimentele, precum și să se asigure protecția împotriva insectelor.
 • Prelucrarea și însușirea cunoștințelor de educație alimentară a elevilor.
 • La cantinele școlare sau cu alt regim administrativ de funcționare
 • Să dețină documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr.111/2008, eliberat de D.S.V.S.A. județeană.
 • Să respecte condițiile generale de igienă, referitoare la aspectele structurale și la facilitățile privind dotarea după specificul obiectivului.
 • Să existe sursă de apă potabilă, care să fie utilizată atât la procesarea alimentelor cât și la menținerea stării de igienă;.
 • Să se folosească echipamente de protecție sanitară a personalului angajat, precum și să existe documente care să ateste starea de sănătate a personalului angajat.
 • Să dovedească prin documente calitatea și salubritatea materiilor prime, precum și faptul că au fost achiziționate din unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și respectă programul de autocontrol prin afluirea de probe la laboratorul de specialitate, acreditat,
 • Să asigure condiții de depozitare a produselor alimentare, în special a celor care necesită condiții deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, pește, produse lactate, ouă etc) și să monitorizeze funcționarea permanent a spațiilor frigorifice.
 • Să utilizeze ustensile de lucru care pot fi ușor curățate și igienizate (blaturi de plastic, cuțite de inox, tăvi de inox, etc).
 • Să asigure încadrarea alimentelor în termenele de valabilitate.
 • Prepararea și expunerea spre comercializare a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să se evite orice risc de contaminare și depreciere a acestora.
 • Servirea alimentelor trebuie să se realizeze numai în recipienți igienizați corespunzător, sau în recipienți de unică folosință.
 • Să se efectueze periodic acțiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.
 • Gestionarea corectă a deșeurilor și subproduselor rezultate, precum și neutralizarea rapidă a acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare,
 • Se recomandă ca reprezentanții unităților școlare să informeze personalul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din zona arondată, despre situațiile deosebite constatate pentru a se putea interveni cu profesionalism și pentru a evita afectarea sănătății elevilor.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole