Raport: Salarii nelegale şi plăţi nejustificate efectuate de APIA

ministerul_agriculturiiMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a acordat venituri salariale nete nelegale, în valoare de 58.000 de lei, pentru patru persoane încadrate în funcții de conducere, în perioada 1 ianuarie 2015 – 9 aprilie 2016, în timp ce la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) s-au efectuat plăți nejustificate în valoare de 604.000 lei din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru plata producătorilor agricoli, se arată în raportul Curții de Conturi pe anul 2015, publicat marți pe site-ul instituției.

„Au fost emise, în mod nelegal, pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri interne ale ministerului, acte administrative individuale (ordine) pentru stabilirea retroactivă a unor drepturi salariale la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, contrar prevederilor legale în materie. Valoarea abaterii stabilite în timpul controlului este de 58.000 lei și reprezintă venituri salariale nete nelegale, acordate pentru patru persoane încadrate la minister în funcții de conducere, în perioada 1.01.2015 — 9.04.2016”, se arată în raport.

De asemenea, au fost acordate nelegal drepturi salariale pentru unele persoane, prin aplicarea eronată a majorării de 75% (nivel de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene), în loc de acordarea a 25 de clase de salarizare suplimentare.

Raportul Curții de Conturi arată că s-a constatat o valorificare insuficientă a bunurilor (terenuri și clădiri) aflate în administrarea ministerului și a unor instituții publice din subordinea acestuia, precum și nerealizarea unor obligații legale de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii și silviculturii.

Pe de altă parte, la structurile teritoriale din subordinea MADR au existat cazuri de nerespectare a unor prevederi legale, respectiv nu au fost întocmite note de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării investițiilor, iar în unele cazuri nu au fost fundamente veniturile proprii.

„La APIA s-au efectuat plăți nejustificate, în valoare de 604.000 lei din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru plata primei de stat, acordate producătorilor agricoli în cadrul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, prin nesesizarea și necorectarea unor erori de înregistrare în cererile unice de plată, fiind declarate cantități de lapte mai mari decât cele reale”, se arată în document.

În privința cheltuielilor de personal, Curtea de Conturi a constatat salarii acordate nelegal, în sumă de 874.000 lei, pentru care au fost calculate foloase nerealizate în sumă de 32.000 lei.. De asemenea, au fost majorate nelegal și cheltuielile de personal, prin ocuparea unor posturi peste numărul aprobat prin OMADR și plata nelegală a cheltuielilor de personal aferente, fiind sesizate și acordarea unor sporuri precum: spor de conducere, tichete de masă, spor pentru condiții vătămătoare (10%) și de consemn la domiciliu (15%).

Alte nereguli semnalate de Curtea de Conturi au fost: menținerea în plată a două indemnizații de conducere pentru doi angajați, deși posturile de conducere au fost desființate în luna februarie a anului 2014, stabilirea drepturilor salariale peste clasele de salarizare prevăzute în lege, plata unor indemnizații aferente concediului de odihnă, peste cuantumul legal, acordarea nelegală a tichetelor de masă în perioada concediilor de odihnă.

Referitor la cheltuielile cu bunuri și servicii, s-au constatat plăți nelegale în sumă de 106.000 lei reprezentând servicii de asistență juridică, fără documente justificative, dar și plăți nelegale estimate la 38.000 de lei, în baza unei convenții civile de prestări servicii prin care conducătorul unității și-a acordat drepturi salariale în plus față de cele stabilite prin ordin al ministrului.

De asemenea, s-au efectuat cheltuieli de capital în valoare de 310.000 lei pentru realizarea unor lucrări de consolidare, reparare și reutilare a imobilului în care funcționează Centrul local APIA, afectat de un incendiu, fără a evidenția în contabilitate debitul de recuperat, cu toate că instituția a procedat la evaluarea pagubelor produse de incendiu și s-a constituit parte civilă în cadrul acțiunii de cercetare penală.

„La APIA, atât la nivelul aparatului central, cât și la nivelul centrelor județene din subordine, s-a constatat efectuarea unor achiziții publice de tehnică de calcul (calculatoare și laptopuri) în regim fracționat; nu s-au întreprins acțiuni legitime necesare recuperării unor sume de natură salarială, ca urmare a unor fapte de natură a atrage răspunderea civilă a funcționarilor publici, estimate la suma de 211.000 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități, acțiunile formulate de Agenție fiind declarate de instanțele de judecată competente ca inadmisibile, anterior și ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice”, se mai arată în raport.

Misiunile de audit financiar s-au desfășurat la MADR și doi ordonatori secundari de credite (APIA și AFIR), patru instituții „Casa Agronomului” (Ialomița, Mehedinți, Brăila și Cluj) și 39 de oficii de studii pedologice și agrochimice (OSPA) județene. (Sursa: AGERPRES)

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole