PROPUNERE: TVA 0 PENTRU SERVICIILE DIN AGRICULTURĂ. AFLĂ UNDE VOR APĂREA REDUCERILE DE TVA!

74

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a depus la Senat o inițiativă legislativă de modificare a Codului fiscal în sensul aplicării cotei zero de TVA  pentru sprijinirea agriculturii și a micilor întreprinderi.

EL propune modificarea articolului 291 în sensul introducerii unui nou alineat care prevede aplicarea cotei reduse de 0% de TVA pentru livrări de bunuri și prestări de servicii în sectorul serviciilor sociale și în domeniul agriculturii.

“Proiectul de lege are în vedere introducerea unor facilități fiscale în domeniul TVA: (…) aplicarea cotei zero de TVA pentru  livrarea de clădiri către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”, explică Dragnea în documentul citat.

De asemenea, el a anunțat discutarea altor reduceri de TVA:

“Pentru susținerea agriculturii, se propune reducerea de la 9% în prezent la 0% a cotei TVA pentru cele mai importante inputuri: livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol. Măsura va contribui la reducerea rambursărilor de TVA datorate în principal aplicării taxării inverse pentru livrarea unor produse agricole și îmbunătățirea fluxurilor financiare în acest sector”, apreciază Liviu Dragnea.

Deputatul PSD propune modificarea Codului fiscal și în sensul majorării plafonului de scutire până la care micile întreprinderi pot efectua operațiuni fără a avea obligația plății TVA de la 220.000 lei (65.000 euro la cursul de la data aderării) la 300.000 de lei (88.500 euro la cursul de la data aderării), afirmând în expunerea de motive că “majorarea plafonului va conduce la posibilitatea unei categorii mai mari de contribuabili să opteze pentru a nu se înregistra ca plătitori de TVA în condițiile în care calitatea de plătitor implică o serie de obligații care conduc la creșterea sarcinilor administrative ale contribuabililor, precum și a costurilor acestora”.

“Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 226 alin. (2), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 de lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) litera b”, stipulează proiectul de lege.

În proiectul care modifică art. 310 din Codul fiscal se prevede, totodată, că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2017 pot solicita scoaterea din această evidență.(Sursa: AGERPRES)

 

 

Citește și

Cmentariile sunt închise