20 aprilie 2021 - 18:55

Proiectul de lege pentru despagubirea producatorilor agricoli, adoptat. Care sunt criteriile de eligibilitate?

Proiectul de lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile a fost adoptat de Camera Deputaților, scrie agerpres.ro.

Proiectul de lege inițiat de parlamentari PSD are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat în vederea acordării de despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi sunt afectate de secetă gravă care afectează terenurile agricole, inundaţii şi temperaturi excesiv de scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.

Beneficiari și criterii de eligibilitate

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţia agricolă primară, respectiv producători agricoli persoane fizice și juridice. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să deţină un proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor încheiat de către o comisie formată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi în care să fie cuprinse cultura şi suprafaţa afectată şi gradul de afectare.

Despăgubirile se vor acorda producătorilor agricoli ale căror culturii au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile numai pentru daune ce depăşesc 30% din producţie, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pentru cultura respectivă până la data producerii fenomenului.

Modalitatea de acordare a ajutorului

Beneficiarii ale căror culturi au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor depune la DAJ o cerere de acordare a ajutorului financiar, însoţită de documente (copie act de identitate, extras din registrul Unic APIA/ANSVSA/UAT/atestat de producător.

DAJ-urile verifică, stabilesc valoarea ajutorului financiar şi beneficiarii, întocmesc şi transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţii centralizatoare lunare. Ministerul Agriculturii transmite Ministerului Finanţelor Publice cereri de deschidere a creditelor bugetare însoţite de situaţii centralizatoare a ajutorului financiar. După aprobarea cererilor de către Ministerul Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii se alimentează contul DAJ, care virează ajutorul financiar cuvenit în conturile beneficiarilor schemei.

Schema va fi notificată anual Comisiei Europene. În situaţia în care, anterior emiterii deciziei de aprobare, Comisia Europeană solicită modificări privind schema, prevederile prezentei legi pot fi modificate în mod corespunzător. În cazul în care Comisia Europeană nu emite o decizie de aprobare a schemei, ajutorul financiar plătit beneficiarilor va rămâne definitiv suportat de la bugetul de stat.

Deputatul PNL Tinel Gheorghe a spus că proiectul încalcă tratatul de aderare şi PNL se va abţine de la vot. Deputatul PSD Valeriu Steriu a precizat că documentul va fi respectat, având în vedere că schema va fi notificată la Comisia Europeană şi vor fi negocieri. Deputatul Pro România Mircea Dobre a menţionat că şi fermierii afectaţi de secetă trebuie să beneficieze de suspendarea ratelor la bancă din cauza situaţiei grea din agricultură.

Camera Deputaţilor este for decizional. Proiectul este depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii