20 mai 2022 - 07:35

Proiecte AFIR în valoare de 15 milioane EURO pentru fermieri

Noul Plan Național Strategic aduce o nouă intervenție care va fi gestionată de AFIR – Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene.

Potrivit fișei lansate de Ministerul Agriculturii, ajutorul de stat prin prezenta schema poate fi acordat pentru orice tip de investiție inițială indiferent de tipul întreprinderii, respectiv IMM/ întreprinderi mari, realizate în următoarele regiuni de dezvoltare din România:

 1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
 2. Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu;
 3. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
 4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
 5. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
 6. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
 7. Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
 8. 28 de localități din județul Ilfov, din cadrul Regiunii de Dezvoltare București – Ilfov, care grupează municipiul București și Județul Ilfov: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara-Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon.

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Solicitantul  nu este considerat „întreprindere în dificultate”;
 • Solicitantul nu face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • Solicitantul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare  aplicabilă proiectului;
 • Sprijinul va fi limitat la investiţii în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod CAEN în anexa dedicată ,în scopul procesării produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) și obținerii de produse non-Anexa I;
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să se încadreze în tipul de investiție eligibilă corelată cu tipul de întreprindere, zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția și intensitatea sprijinului;
 • Prin investiția propusă solicitantul demonstrează că sunt îndeplinite condițiile privind efectul stimulativ.

Valoarea sprijinului va fi de maximum 15.000.000 euro, cu o valoare medie estimată de MADR la 1,3 milioane euro/proiect.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.