Proiect pentru creșterea accesului la servicii medicalea bătrânilor din 5 comunități rurale

Digital
Digital

În martie 2016 Fundația TON, în parteneriat cu Asociația de Ajutor Mutual Slatina-Timiș (ADAMS), a început implementarea proiectului ‘Comunități Rurale Active în Furnizarea și Monitorizarea Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu — Creșterea accesului la servicii medico-sociale la domiciliu a bătrânilor din 5 comunități rurale’. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 20 de luni, este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și are un buget total de 82.300 CHF. Grantul acordat este de 74.050 CHF, iar co-finanțarea asigurată de solicitant și parteneri este în valoare de 8.250 CHF.

Partenerii în proiect doresc să contribuie la reducerea disparităților între centrele urbane și cele rurale din România, promovând în cadrul acestui proiect creșterea accesului persoanelor în vârstă din mediul rural la servicii de îngrijiri la domiciliu.
Proiectul se desfășoară la nivel național, respectiv în 5 comunități rurale din 5 regiuni ale României: Nord-Est (Moldovița, jud. Suceava), Vest (Armeniș, jud. Caraș-Severin), Nord-Vest (Batăr, jud. Bihor), Sud-Est (Dumitrești, jud. Vrancea), Centru (Bunești, jud. Brașov).
Proiectul va urmări crearea la nivelul fiecărei localități a unor structuri la început informale — Comitete Sociale Locale și apoi formale — ONG-uri locale furnizoare de servicii de îngrijiri la domiciliu, va sprijini elaborarea de planuri de servicii, de planuri de strângere de fonduri, va asigura furnizarea efectivă de servicii de îngrijiri la domiciliu în cele 5 comunități.
Proiectul are și o componentă de informare a autorităților publice de la nivel local, județean, național asupra nevoilor de servicii a populației vârstnice din mediul rural, urmărind în același timp identificarea și promovarea politicilor publice ce pot crește accesul persoanelor vârstnice din mediul rural la servicii sustenabile de îngrijiri la domiciliu.
Astfel, pe tot parcursul proiectului, TON va dezvolta parteneriate cu administrațiile publice locale, județene și naționale, structuri asociative ale administrațiilor locale, ONG-uri cu obiective similare urmând ca la conferința de sfârșit de proiect să se promoveze propunerile de politici publice care ar duce la creșterea sustenabilă a ofertei de servicii de îngrijiri la domiciliu în mediul rural.
Dintre rezultatele așteptate ale proiectului, sunt : dezvoltarea de furnizori ONG de servicii de îngrijiri la domiciliu cu personalitate juridică, funcționale la nivelul celor 5 comunități, formarea a cel puțin 40 profesioniști și voluntari, existența de planuri de servicii de îngrijiri la domiciliu, planuri de monitorizare, planuri de promovare a serviciilor și planuri de strângere de fonduri la nivelul fiecărei comunități, oferirea de servicii pentru cel puțin 500 persoane vârstnice (100 persoane în fiecare comunitate), identificarea a cel puțin unei surse de finanțare care să asigure continuitatea serviciilor în fiecare comunitate, identificarea cadrului legislativ necesar asigurării unei creșteri sustenabile a furnizării serviciilor de îngrijiri la domiciliu și promovarea acestuia către decidenții politici prin activități de lobby și advocacy într-un cadru larg participativ.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole