PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA PENTRU ANUL 2018 A CUANTUMULUI PLATILOR DIRECTE

Art. 1. Plățile directe care fac obiectul prezentului act normativ, ca mecanisme de susţinere a veniturilor producătorilor agricoli sunt:

  1. a) schema de plată unică pe suprafaţă;
  2. b) plata redistributivă;
  3. c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire;
  1. d) plata pentru tinerii fermieri;
  2. e) schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine și caprine.

Art. 2. Se aprobă intervalele de suprafaţă pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2018, respectiv:

  1. a) primul interval: între 1 ha și 5 ha, inclusiv;
  2. b) al doilea interval: peste 5 ha şi până la 30 ha, inc

Art. 3. Se aprobă cuantumul plăţilor directe pe suprafață, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care se acordă pentru anul de cerere 2018.

Art.  4.  Cuantumul  per  hectar  al  plății  pentru  tinerii  fermieri  nu  depășește  50  %  din cuantumul per hectar al schemei de plată unică pe suprafață.

Art. 5. (1) Se aprobă plafonul de 56.100 mii euro, aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine, care se acordă pentru anul de cerere 2018.

(2) Cuantumul per cap pentru schema de sprijin cuplat prevăzută la alin. (1) se calculează prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.

Art. 6. Începând cu data de 16 octombrie 2018, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1, cu încadrarea în procentul maxim prevăzut de reglementările europene în vigoare la data efectuării plăţilor în avans.

Art. 7. Începând cu data de 1 decembrie 2018 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  va  efectua  plățile  corespunzătoare  diferenței  între  plafonul  alocat  fiecărei  plăți prevăzute la art. 1 și sumele calculate și acordate începând cu data de 16 octombrie 2018 ca plăți în avans, în condițiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.

Art.  8.  Plăţile  prevăzute  la  art.  1  se  acordă  în  limita  prevederilor  bugetare  aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2018 şi 2019.

Art. 9. Plățile se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2018 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Art. 10. Plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 se acordă în limita plafonului alocat României pe anul 2018 prevăzut în anexa II din Regulamentul (UE) nr.1307/2013  al Parlamentului European şi al Consiliului.

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult