PROIECT DE HG PENTRU SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA SI CONTROLUL PESTEI PORCINE AFRICANE

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

 

În  temeiul  art.  108  din  Constituţia  României,  republicată,  Guvernul  României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 16 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, după articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. – (1) Pentru porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi și împușcați în vederea stabilirii diagnosticului   sau   morţi   în   accidente,   proveniţi   din   fondurile   cinegetice,   gestionarii acestor fonduri, alte persoane implicate în managementul silvic sau al faunei, precum și vânătorii primesc un stimulent în valoare de 225 lei/animal, conform deciziilor Grant anuale ale Comisiei Europene; sumele sunt acordate pentru fiecare cadavru adus la laboratoarele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectând condiţiile de biosecuritate în timpul transportului.

(2) Pentru fiecare porc mistreţ mascul vânat în zona definită ca zonă de mare risc, de la care se prezintă probe la laboratoarele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, vânătorii primesc un stimulent în valoare de 65 lei, conform deciziilor Grant anuale ale Comisiei Europene; sumele sunt acordate pentru fiecare set de organe aduse la laborator; carcasa trebuie păstrată până la obţinerea rezultatelor de laborator privind pesta porcină africană, în condiţii optime din punct de vedere sanitar – veterinar.

(3) Pentru fiecare femelă vânată din zona definită ca zonă de mare risc, vânătorii primesc un stimulent  în valoare de 400 lei, conform deciziilor Grant anuale ale Comisiei Europene; sumele sunt acordate pentru fiecare set de organe adus la laborator, cu condiţia prezentării la laboratoarele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene a aparatului reproducător recoltat de la scroafa vânată, astfel încât să fie evidentă provenienţa sălbatică.

(4)  Persoanele  fizice,  altele  decât  cele prevăzute  la alin.  (1),  care  notifică  direcțiilor sanitar  – veterinare  și pentru  siguranța  alimentelor  județene  existența  unor  cadavre  de porci domestici, respectiv existența unor porci care prezintă semne clinice de pestă porcină africană, în zonele adiacente drumurilor publice, pe raza teritorială a localităților, în cadrul sau în vecinătatea exploatațiilor, și asigură prezența animalului/animalelor până la ajungerea unui medic veterinar oficial în locul respectiv, primesc un stimulent în valoare de 65 lei/fiecare notificare, în urma confirmării diagnosticului de pestă porcină africană în baza buletinului eliberat de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, laborator național de referință pentru pesta porcină africană.

(5) Persoanele care beneficiază de despăgubiri conform prevederilor Hotărârii Guvernului 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de  animale  taiate,  ucise  sau  altfel  afectate  in  vederea  lichidarii  rapide  a  focarelor  de  boli transmisibile ale animalelor, cu modificările ulterioare, nu pot beneficia de stimulentul prevăzut la alin. (4).

(6) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1) – (3) sunt asigurate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinaţie şi rambursate, în proporție de 75%, de Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile deciziilor Grant anuale.

(7) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (4) sunt asigurate de către Autoritatea  Naţională  Sanitară  Veterinară  şi  pentru  Siguranţa  Alimentelor,  cu  încadrarea  în bugetul aprobat cu această destinaţie.”

Art.  II.  –  În  anexa  nr.  3  la  Hotărârea  Guvernului  nr.  1156/2013  pentru  aprobarea acţiunilor  sanitar  –  veterinare  cuprinse  în  Programul  acţiunilor  de  supraveghere,  prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi   protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor  şi  ecvideelor,  a  acţiunilor  prevăzute  în  Programul  de  supraveghere  şi  control  în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2014, cu completările ulterioare, la punctul 5, litera d) se abrogă.

PRIM – MINISTRU VASILICA – VIORICA DĂNCILĂ

Vezi si   nota de fundamentare

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult