29 noiembrie 2021 - 23:38

Proiect: Ajutor de minimis de maximum 15.000 de euro pentru achiziţionarea de berbeci/ţapi din rase specializate

DSCN6772Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicat pentru dezbatere un proiect de hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis  pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducție din rase specializate”.

Potrivit documentului, schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale, pentru achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate.

(2) Beneficiarii schemei sunt:

a) crescători de ovine/caprine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale,

b) crescători de ovine/caprine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 p

c) crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii. Art. 5.(1)

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție, din rase specializate, beneficiarii, trebuie să deţină:

a) minimum 60 capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de berbeci de reproducție din rasele specializate cuprinse în anexa nr.1;

b) minimum 60 capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de țapi de reproducție din rasele specializate cuprinse în anexa nr.1. (2)

Achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție se realizează respectând proporția de un berbec/un țap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine deţinute de beneficiar.

Numărul maxim de berbeci/țapi de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine.

Pentru obținerea ajutorului de minimis beneficiarii prevăzuți la art.4 alin.(2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine,  identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa nr.1;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.

d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat,

e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă.

În cazul nerespectării prevederilor de la art.5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii.

Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de:

a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 2.500 lei/cap țap din rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Integral aici.