20 mai 2022 - 06:44

Programul Tomata îi bagă în priză pe fermieri! Vezi ce li se cere!

Abia demarate de câteva zile, înscrierile pentru accesarea programului Tomata, de susținere a producției de legume în spații protejate, i-au băgat deja în priză pe fermieri.

Astăzi, la sediul Direcţia pentru Agricultură Judeţeană IAȘI, au ajuns primii beneficiari din județ care s-au înscris în cadrul programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, se arată într-o informare postată pe pagina oficială de FaceBook a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit reprezentanților ministerului, este vorba de mai mulți legumicultori din comuna Cozmești, care, cu sprijinul autorităților locale, au reușit să depună cererile însoțite de documentele solicitate pentru a accesa sprijinul financiar.

Termenul limită de înscriere în cadrul acestui proiect este data de 1 martie inclusiv.

MADR reamintește că, pentru a se putea înscrie în programul Tomata, fermierii interesați trebuie să completeze si să depună o cerere însoțită de următoarele documente:

– copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

– copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

– împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

– copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

– dovadă cont activ la bancă/trezorerie;

– adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

– certificat de atestare fiscală și cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.