27 septembrie 2021 - 06:39

Programul National Apicol, aprobat! Valoarea sprijinului financiar pentru trei ani

Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022 a fost aprobat de către Guvernul României. Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020 -2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale.

Suma este distribuită astfel:

a)pentru anul 2020: 50.210 mii lei

b)pentru anul 2021: 50.232 mii lei

c)pentru anul 2022:50.186 mii lei

Programul oferă:
A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;
B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
C. Raţionalizarea transhumanţei;
D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune;
E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă

Beneficiarii Programului sunt:
a) apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
b) asociaţii, federaţii, cooperative agricole,uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.

Scopul
Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022 este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizico –chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziţionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei,cutiinoiîn vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral,colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen,încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltăapicolă, furculițăpentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci apicole, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare –descărcare stupi, mătci şi/sau familii de albine, precum şi prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, și echipament pentru ambalarea mierii.