27 mai 2022 - 02:34

Principii de stocare si manipulare a materialului seminal

Depozitarea și manipularea corectă a materialului seminal va îmbunătăți performanța de reproducere în orice fermă. Pornind de la acest principiu simplu, BPEX-Biomedical Physis & Engeneering Express, a pus la punct o serie de recomandări în acest sens, recomandări pe care vi le prezentăm în cele ce urmează.

Respectarea cu strictețe a temperaturii de depozitare

În primul rând, specialiștii BPEX inistă pe respectarea cu strictețe a temperaturii de depozitare. Ca urmare, materialul seminal trebuie să fie depozitat la o temperatură constantă de 17 ° C ± 2 ° C, pentru a menține viabilitatea materialului seminal și pentru a maximiza termenul de valabilitate. După cum se cunoaște, materialul seminal este extrem de sensibil la variațiile de temperatură. Perioada de valabilitate este mult scurtată la temperaturi de peste 20 ° C, în timp ce, letemperaturi mai mici de 15 ° C pot reduce viabilitatea spermei. Dozele de material seminal trebuie întotdeauna tratate cu atenție, pentru a preveni deteriorarea la manipulare, dar și protejate de expunerea la lumină.

Lista echipamentelor specializate

Locul de stocare trebuie prevăzut cu echipament specializat, după cum urmează: dulap cu temperatură controlată, termometre, sistem de monitorizare a temperaturii, inventarul dozelor cu material seminal, cutii portabile prevăzute cu echipament de control al temperaturii sau containere izolate cu pachete cu gel, pentru transferul în zona de servicii.

Dulapul frigorific destinat stocării materialului seminal trebuie să aigure o temperatură cuprinsă în intervalul 17 ° C ± 2 ° C. Dulapul trebuie să fie amplasat acolo unde poate funcționa eficient, fără a fi expus la temperaturi extreme. La rândul său, Cabinetul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a putea stoca toate dozele de material seminal care vor fi plasate orizontal. Dozele de material seminal trebuie să fie plasate orizontal pentru a se asigura contactul maxim între spermă și diluantul în care este păstrat, cu scopul de a prelungi viabilitatea spermei. Dozele de material seminal trebuie să fie plasate în tăvi de plastic, permițând aerului să circule în jurul dozelor de material, pentru a menține temperatura recomandată.

Livrarea materialului seminal

Materialul seminal trebuie să fie livrat în recipiente adecvate. Beneficiarilor li se recomandă să contacteze furnizorul de material seminal, pentru a solicita informații specifice legate de nivelul de temperatură. La primirea materialului seminal, trebuie efectuată autentificarea tuturor livrărilor aflate în inventar, a fiecărei doze de material seminal, înregistrându-se data de livrare, tipul materialului (în cazul în care sunt livrate mai multe tipuri de spermă), cantitatea și termenul de valabilitate.

Loturile trebuie organizate logic

Beneficiarii trebuie să se asigure că toate loturile sunt organizate logic în cabinet și sunt clar identificabile, în funcție de tipul materialelor și a termenelor de valabilitate. Se recomandă utilizarea tăvilor de diferite culori, pentru a stoca doze de material seminal livrate la date diferite și pentru a oferi o indicație vizuală rapidă a materialului seminal care urmează să fie folosit pentru prima dată. BPEX interzice stocarea materialului seminal în alte încăperi, decât cele special amenajate.

Trebuie verificat dacă ușa dulapului sau capacul recipientelor de stocare sunt închise în permanență, între operațiunile de adăugare sau extragere de doze. Pentru menținerea în stare viabilă a materialului seminal, flacoanele se rotesc ușor sau agită de două ori pe zi, cu scopul de a ajuta ca sperama să se păstreze în suspensie, în diluantul de protecție, și pentru a maximiza viabilitatea acesteia.

Se recomandă completarea inventarului cu materialul seminal în baza de date zi de zi, pentru a înregistra dozele utilizate sau folosite. În cazul depăirii termenului de valabilitate, materialul seminal va trebuie îndepărat imediat, specificându-se acest lucru în mențiunile zilnice. Monitorizarea materialului seminal se efectuează până la finalul termenului de valabilitate, indiferent dacă a fost utilizat sau nu.

Utilizarea recipientelor în timpul transportului

Se recomandă utilizarea recipientelor de transport prevăzute cu dispozitive de control al temperaturii cu foarte mare atenție, pentru a nu deteriora materialul seminal. Această recomadare vizează mai ales manipularea lor în zona de servicii. Trebuie efectuată monitorizarea temeraturii din fiecare recipient, inclusiv prin notarea permanentă a valorilor minime și maxime, după o verificare prealabilă care trebuiue efectuată zilnic.

Practici în cazul variațiilor de temperatură

În cazul în care temperatura variază cu valori care depășesc 17 ° C ± 2 ° C, termometrele sau reostatele trebuie resetate sau înlocuite imediat. Ca atare, este de preferat să fie aruncat orice material seminal care a fost stocat la temperaturi mai mari sau mai mici decât valorile admise. În cazul în care utilizarea materialului este stringentă, trebuie luat în calcul faptul că viabilitatea a fost afectată în mod negativ, acest lucru urmând a fi menționat în Carnea de servicii. Limitarea numărului de doze de material seminal scoase din dulap, la un momentdat, pentru a fi utilizat, reduce riscul de expunere prelungită a acestuia, în mod inutil, la fluctuațiile de temperatură. Etichetele trebuie verificate pentru a utiliza doar material seminal viabil, aflat în termenul de valabilitate. Pentru transportul materialului trebuie utilizată întotdeauna doar recipiente cu temperatură controlată sau un container izolat pentru a lua doze de material seminal pentru zona de servicii.

Ulterior extragerii din recipient a materialului seminal este necesară din nou monitorizarea nivelurilor de temperatură din cutia cu temperatură controlată sau containerul izolat pentru a se asigura că temperatura aerului este în intervalul acceptabil de 17 ° C ± 2 ° C. Totodată, trebuie înlocuit capacul cutiei sau a containerului cu promptitudine și în siguranță, după ce s-a extras orice doză de material seminal, pentru a proteja restul dozelor de fluctuațiile de temperatură și expunerea la lumină.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.