20 ianuarie 2022 - 03:27

Primirea cererilor de sprijin pentru Schemele de calitate-sM 3.1 continua

AFIR aduce la cunoștința producătorilor agricoli că primirea cererilor continuă pentru Submăsura 3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate

Scopul submăsurii este de a sprijini fermierii şi grupurile de fermieri care aplică pentru prima dată la schemele de calitate, în scopul creşterii numărului de aplicanţi care produc şi comercializează produse agricole și alimentare în baza schemelor de calitate.

Obiectivul presupune o mai bună integrare a producătorilor agricoli în lanţurile agroalimentare, prin intermediul schemelor de calitate și prin adăugarea de plus valoare produselor agricole.

În cadrul domeniului de aplicare al acestei submăsuri, costurile rambursate către fermieri vor apărea ca urmare a aderării la schemele de calitate sprijinite, reprezentând costurile aferente aderării la schema de calitate, contribuţia anuală de cooperare, certificare și inspecţii necesare pentru evaluarea conformităţii cu specificaţiile schemei.

Ajutoarele se acordă sub formă de stimulent financiar anual, pentru o perioadă maximă de cinci ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul public acordat prin submăsura 3.1 sunt fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) şi grupurile de fermieri legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României şi participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE.

Valoarea nerambursabilă este de max. 3.000 de euro/ exploataţie/ an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o schemă de calitate.