19 octombrie 2021 - 11:37

Ce vor verifica inspectorii la recensământul general agricol 2020

Pentru pregătirea recensământului general agricol (RGA) – runda 2020, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, în colaborare cu instituţiile partenere (Instituţia Prefectului Iaşi, Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Durabilă Iaşi, Agenţia pentru Plăţi şi Interveţii în Agricultură, primăriile din judeţul Iaşi), a demarat măsuri pentru reactualizarea registrelor agricole, au fost întocmite listele cu exploataţiile agricole care fac obiectul recenzării şi a fost realizată sectorizarea teritoriului judeţului Iaşi, însemnând împărţirea acestuia în sectoare de recensământ (180-200 exploataţii agricole pentru un sector), respectiv în secţii de recensământ (7-9 sectoare pentru o secţie). 

În urma activităţilor realizate până în prezent de Secretariatul Tehnic Judeţean al Comisiei RGA au rezultat un număr de 116.929 de exploataţii agricole, organizate în 661 de sectoare de recensământ, care formează 106 secţii de recensământ.

Prin urmare, la nivelul judeţului nostru, în faza de recenzare a exploataţiilor agricole, vor acţiona pe teren un număr de 661 de recenzori, coordonaţi de 106 recenzori-şefi, supervizaţi de un coordonator judeţean. Personalul care va fi implicat în faza de recenzare va fi selectat, recrutat, angajat şi instruit de specialiştii Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi, împreuncă cu Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi, în luna aprilie 2021

Începând cu data de 1 mai 2021, recenzorii vor merge pe teren, urmărind localizarea exploataţiilor agricole, şi vor colecta datele statistice cu tabletele electronice, proces care se va încheia pe data de 31 iulie 2021. Această activitate va fi urmată de un recensământ de probă pentru verificarea calităţii datelor culese de pe teren, apoi vom intra în etapa de analiză, procesare, diseminare a datelor RGA pentru instituţiile şi persoanele interesate.

Autor: Daria Diaconiuc