12 August 2022 - 02:31

Precizari legate de prelungirea termenului de finantare prin PNDR

AFIR reaminteste ca, potrivit Ordinului MADR 323/ 02.10.2017, solicitanții de fonduri europene nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pot cere prelungirea termenului privind semnarea contractului de finanțare însă numai în cazuri justificate și susținute cu documente doveditoare.

Astfel, conform celor mai sus menționate, dacă solicitanții nu prezintă documentele necesare semnării contractului de finanţare în termenul specificat în Notificarea inițială pe care aceștia o primesc şi nici nu anunţă Autoritatea Contractantă (cu privire la imposibilitatea depunerii în termen a documentelor solicitate pentru încheierea contractului de finanțare), AFIR va reveni cu o nouă notificare către aceștia, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului specificat în Notificarea inițială, cu privire la posibilitatea prelungirii perioadei în care se pot prezenta pentru depunerea documentelor, necesare pentru semnarea contractului de finanțare.

În cazul în care solicitantul anunţă în scris Agenția cu privire la imposibilitatea depunerii în termen a documentelor solicitate pentru încheierea contractului de finanțare, experții din cadrul Agenției vor analiza posibilitatea acordării unei prelungiri, în cazuri justificate.

Această prevedere se aplică inclusiv beneficiarilor care au primit Notificarea de neîncheiere a contractului de finanțare ca urmare a nedepunerii în termen a documentelor obligatorii precizate în Notificarea inițială și care se încadrează în prevederile Art. II din H.G. nr.881/2016.

Aceștia vor fi notificaţi cu privire la posibilitatea depunerii de documente justificative în vederea acordării unei prelungiri, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, începând cu data de 02.10.2017.

Solicitanții au la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a răspunde notificărilor transmise de AFIR în vederea prezentării motivelor depășirii termenului din notificarea inițială.

În toate cazurile mai sus menționate prelungirea se acordă doar dacă este justificată și susținută de documente doveditoare, pentru un termen de cel mult 90 de zile. AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 2 Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, sect. 1, tel. 031-860.27.47 e-mail: relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info

În situaţia în care nici în urma prelungirii acordate, solicitanții nu depun documentele necesare contractării, AFIR va transmite solicitanților de fonduri notificările de neîncheiere a contractelor de finanțare.

Modificările procedurale mai sus menționate se adresează și solicitanților de fonduri europene nerambursabile prin PNDR care au primit notificări aferente rapoartelor de selecție aprobate după data de 29 noiembrie 2016, moment de la care a fost eliminată condiția de decădere asociată cu nedepunerea documentelor în vederea contractării, în conformitate cu Art. II al HG nr. 881/2016.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole