POR 2014-2020: Au fost lansate 7 apeluri de proiecte în valoare de 2,18 miliarde de euro

euro-447209_1920Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a lansat 7 apeluri de proiecte, în valoare totală de 2,18 miliarde euro. Suma reprezintă aproape 31% din bugetul programului alocat la nivel regional. În același timp, programul anterior, POR 2007-2013 înregistrează o rată de absorbție de 85%, reprezentând sume rambursate de Comisia Europeană, și o rată estimată la final de 92,3%.
În total, la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare au fost depuse până acum în cadrul POR 2014-2020 1.282 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 1,08 miliarde euro. Dintre acestea, 1.088 de proiecte se află în etapa de verificare a conformității administrative iar 39 de proiecte au depășit această etapă și au intrat în etapa de evaluare tehnică și financiară. Cele mai multe proiecte au fost depuse pentru prioritatea de investiții 2.1.A — Microîntreprinderi (1.053 de proiecte). Proiectele cu cea mai mare valoare, 301,69 milioane euro (valoare eligibilă), au fost depuse pentru prioritatea 6.1 — Drumuri județene (14 proiecte).
Membrii CMPOR au aprobat criteriile de eligibilitate și evaluare pentru:
— prioritatea de investiție 3.1.-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B — Clădiri publice;
— Axa Prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
— apelurile care vor fi lansate pentru Investiții Teritoriale Integrate (ITI) — Delta Dunării: eficiență energetică în clădiri rezidențiale, drumuri județene, regenerarea terenurilor degradate.
De asemenea, a fost stabilită lansarea unui apel național (nu pe regiuni) pentru prioritatea de investiție 8.1., obiectivul specific 8.3. — Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale (grupurile vulnerabile copii și persoane cu dizabilități). Alocările financiare aferente sunt de 16,32 milioane de euro pentru grupurile vulnerabile ‘copii’ și 73,41 milioane de euro pentru ‘persoane cu dizabilități’.
Următoarele acțiuni avute în vedere sunt:
* Relansarea imediată a apelurilor de proiecte pentru care se termină perioada de depunere;
* Lansarea celorlalte apeluri de proiecte până în luna martie 2017;
* Scurtarea perioadei de timp între momentul lansării și cel al depunerii proiectelor (de la 2 luni la 1 lună) pentru apelurile care se vor relansa;
* Continuarea activităților de informare a beneficiarilor/ potențialilor beneficiari;
* Training pentru potențialii beneficiari.
Calendarul estimativ pentru următoarele 3 luni include lansarea următoarelor priorități:
* AP1 — Promovarea transferului tehnologic /OS 1.1 entități de transfer tehnologic, lansare apel de intenție,
* AP 2 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.1-B — Incubatoare/acceleratoare de afaceri,
* AP 2 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
* AP3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B — clădiri publice — 7 REGIUNI,
* AP3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B — clădiri publice — București — Ilfov,
* AP3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C — mobilitate urbană — 7 REGIUNI,
* AP3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C — mobilitate urbană — Bucuresti — Ilfov,
* AP4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile — 7 REGIUNI,
* AP4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 — mobilitate urbană,
* AP4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 — reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
* AP4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 — regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană,
* AP4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 — infrastructură educațională în zona urbană,
* AP8 — Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale — bătrâni — 7 REGIUNI.
Tot în perioada următoare vor fi lansate și apelurile pentru ITI Delta Dunării:
* AP 2 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii , OS — 2.1 A — microîntreprinderi,
* AP 2 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.1B — incubatoare/acceleratoare de afaceri,
* AP 2 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
* AP3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A — clădiri rezidențiale,
* AP3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B — clădiri publice,
* AP5 — Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 — patrimoniul cultural,
* AP5 — Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 — reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
* AP6 — Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 — modernizarea drumurilor județene,
* AP7 — Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 — dezvoltarea infrastructurii de turism,
* AP8 — Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale — bătrâni,
* AP8 — Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale — copii.
POR 2014-2020 — 7 apeluri de proiecte lansate până în prezent:
* Axa Prioritară 2 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Obiectiv specific 2.1 A — Microintreprinderi.
* Axa Prioritară 3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific 3.1A — cladiri rezidențiale.
* Axa Prioritară 5 — Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.1 — patrimoniul cultural.
* Axa Prioritară 5 — Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.2 — reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate.
* Axa Prioritară 6 — Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Obiectiv Specific 6.1 — modernizarea drumurilor județene.
* Axa Prioritară 7 — Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Obiectivul Specific 7.1 — dezvoltarea infrastructurii de turism
* Axa Prioritară 12 — Asistență tehnică.
*

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole