20 ianuarie 2022 - 10:26

Politica agricolă comună, garantul viabilității fermelor și a consolidării poziției fermierilor în lanțul alimentar

Oficialul Daniel Buda a publicat pe pagina socială Facebook un mesaj cu privire la Politica agricolă comună și cum poate aceasta consolida poziția fermierilor.

 
”Cu puțin timp în urmă, am adresat o întrebare Comisiei Europene pe marginea sustenabilității fermelor europene, din perpectiva producției cărnii. Riscul de răspândire a pestei porcine africane, modificările preferințelor consumatorilor, dar și preocupările pentru mediu sunt câteva dintre elementele care conduc la limitarea producției cărnii, în special de porc, în Uniunea Europeană.
Cercetătorii europeni se așteaptă ca în următorii 10 ani consumul de carne să scadă cu 1,1 kg, iar consumul mediu pe cap de locuitor să ajungă la 67,6 kg.
 
O nouă perspectivă arată că după scăderea efectivelor de animale din UE, se preconizează că producția de carne de vită va continua să scadă, consumul de carne de oaie și capră ar putea rămâne stabil, în timp ce cererea de carne de pasăre din UE ar urma să crească constant, întrucât este văzută de consumatori ca un produs sănătos și sustenabil.
Astfel, am adresat Comisiei Europene o întrebare, prin intermediul căreia i-am solicitat să îmi comunice care sunt instrumentele pe care le are la îndemână pentru a garanta viabilitatea fermelor în contextul Green Deal și a modificărilor apărute pe piața consumului de carne.
 
În răspunsul primit din partea Comisarului european pentru Agricultură, domnul Janusz Wojciechowski, acesta mi-a comunicat faptul că viabilitatea fermelor se va baza în continuare pe: politica agricolă comună, care sprijină fermierii care aplică metode de producție durabile și le consolidează poziția în cadrul lanțului alimentar; interesul din ce în ce mai mare al consumatorilor pentru produse alimentare durabile.
Vă redau mai jos răspunsul Comisarului Wojciechowski:
 
„Strategia „De la fermă la consumator” vizează crearea cadrului necesar pentru tranziția sistemului alimentar al UE către durabilitate. Fără a stabili obiective de reducere a consumului de carne, strategia se axează pe crearea unui mediu alimentar favorabil, care să faciliteze alegerea de către consumatori a unei alimentații sănătoase și durabile. Propunerile legislative relevante vor fi însoțite de evaluări aprofundate ale impactului și de ample consultări.
 
Independent de evaluările oficiale ale impactului, Comisia monitorizează în mod constant piețele cărnii (inclusiv consumul) prin diferite instrumente, cum ar fi interpretarea datelor statistice disponibile și furnizarea de analize privind tendințele care afectează piețele (inclusiv schimbările în materie de durabilitate și alimentație), menținând un dialog constant cu experții părților interesate și cu statele membre în diferite foruri (observatorul pieței cărnii, grupurile de dialog civil, comitetele și conferințele prospective).
 
În noul context, viabilitatea fermelor se va baza în continuare pe:
— politica agricolă comună, care sprijină fermierii care aplică metode de producție durabile și le consolidează poziția în cadrul lanțului alimentar;
— interesul din ce în ce mai mare al consumatorilor pentru produse alimentare durabile.”