21 ianuarie 2022 - 03:49

POLITICA AGRICOLA COMUNA COMBATE SARACIA DIN UNIUNEA EUROPEANA

Politica Agricolă Comună a contribuit la combaterea sărăciei în mediul rural în jumătate din statele membre ale Uniunii Europene. Conform constatărilor Băncii Mondiale, politicile agricole ale Uniunii au avut un impact pozitiv asupra reducerii sărăciei și creării de locuri de muncă în zonele rurale, în principal prin acordarea unui sprijin financiar direct. Totuși, agricultura este încă asociată cu sărăcia în aproximativ jumătate din statele membre ale Uniunii Europene.