PNDR: A fost publicată lista cu preţurile de referinţă pentru cheltuielile de animare şi funcţionare a GAL-urilor

40

calcultorBeneficiarii submăsurii 19 din PNDR 2014-2020 pot fi Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020.

Potrivit anunţului de pe site-ul AFIR :

  • La nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcționare și de animare nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta unării) din costurile public totale efectuate pentru această Strategie;
  • În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile de funcționare și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o densitate redusă a populației și cu costuri de transport și logistice mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei;
  • în situația în care în cazul SDL au fost bugetate costuri de funcționare și animare mai mici de 20% / 25%, respectarea ponderii bugetate în cadrul Strategiei aprobate va fi obligatorie pe parcursul implementării acesteia.

Tipuri de sprijin

  • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,
  • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în cnformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013.

Mai multe pe: afir

Citește și

Cmentariile sunt închise