7 decembrie 2021 - 01:22

PLĂȚI pentru fermierii PĂGUBIȚI în urma atacurilor sălbăticiunilor

Veste bună pentru toți fermierii!

Distrugerile cauzate de animalele sălbatice vor putea fi încadrate la ”forță majoră” după ce  legea va fi promulgată prin decret prezidențial. Noua lege va permite fermierilor să rămână eligibili pentru primirea banilor din subvenții, conform unui proiect de lege adoptat marți, 17 noiembrie, de Camera Deputaților, for decizional.

Distrugerile provocate de animalele sălbatice, în special de porcii mistreţi, asupra terenurilor agricole, afectează atât munca fermierilor, cât şi culturile proprietarilor terenurilor, care uneori, neavând asigurare, trebuie să plătească în totalitate pagubele.

Se încadrează la forță majoră distrugerile cauzate de dihori, iepuri de câmp și de vizuină, hermeline, marmote, mistreți, nevăstuici, șacali, viezuri, vulpi, ciori, corbi, coțofene, cormorani, castori, hârciogi, lupi, pisici sălbatice, urși, veverițe, acvile, mierle, șoimi, ulii și vulturi.

”Referitor la forța majoră și la circumstanțele excepționale ce permit fermierilor să fie în continuare eligibili pentru plățile de la stat, va fi recunoscută o nouă situație. Este vorba de cea în care terenurile agricole și animalele aflate pe exploatațiile agricole sunt distruse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic (așa cum sunt trecute în anexele 1 și 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006)”.

În același document este prevăzut și că fermierii vor putea scăpa de depunerea anumitor documente atunci când accesează schemele de plăți ale statului.

Potrivit APIA, cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 sunt anunţate, în scris, de către fermieri la centrul local/judeţean al APIA, unde au depus cererea unică de plată, printr-o înştiinţare  la care sunt ataşate actele originale de constatare ale fenomenului invocat în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (art. 31 alin. (1) din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări ulterioare).

Conform art 2 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 1306/2013: ,,In special, în următoarele cazuri „forţa majoră” şi „circumstanţele excepţionale” sunt recunoscute:

(a) decesul beneficiarului;
(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
(e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
(f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii”.

După caz, documentele doveditoare ale cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale sunt:

– certificatul de deces, certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor, în cazul existenţei mai multor moştenitori, pentru decesul beneficiarului;

– certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;– procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz.

Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional prezintă la A.P.I.A. doar Înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.), pentru care nu există un act normativ naţional, fermierii prezintă ca documente doveditoare, alături de înştiinţare şi procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie.

  1. FACETI O COMBINATIE DE BALIGA DE PORC CU APA SI STROPITI ATAT POMI CAT SI AN JURUL LOE NU SE MAI APROPIE ANIMALILE

Comments are closed.