26 ianuarie 2022 - 12:43

Peste 3 miliarde de copaci, plantați în Europa până în 2030.

UE vrea să planteze cel puțin 3 miliarde de copaci până în 2030, în spiritul respectării depline a principiilor ecologice.

Inițiativa face parte din noua Strategie a UE pentru păduri, adoptată de Comisia Europeană care își propune plantări masive de copaci în întreaga Europă până în 2030, cu respectarea deplină a principiilor ecologice.

Aceasta, spune Comisia Europeană, contribuie la pachetul de măsuri propuse pentru atingerea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 și a neutralității climatice în UE până în 2050.

Plantarea celor peste 3 miliarde de copaci va contribui, de asemenea, la îndeplinirea angajamentului UE privind eforturile de accelerare a eliminării carbonului prin absorbanți naturali, așa cum prevede Legea climei.

”Pădurile sunt extrem de importante pentru biodiversitate, reglarea climei și a apei, furnizarea de alimente, medicamente și materiale, captarea și stocarea dioxidului de carbon, stabilizarea solului și purificarea aerului și a apei. Ele sunt, de asemenea, un centru natural de recreere și de dobândire de cunoștințe cu privire la natură. Pe lângă protejarea strictă a tuturor pădurilor primare și seculare din UE care mai există, UE trebuie să crească dimensiunea, calitatea și reziliența pădurilor sale, în special la incendii, secetă, dăunători și alte amenințări care ar putea spori odată cu schimbările climatice”, se arată într-un document al Comisiei Europene, prvind Pactul verde european, citat de caleaeuropeana.ro

Pactul verde european, Green Deal, propune acțiuni și angajamente ambițioase ale UE pentru a combate declinul biodiversității în Europa și în întreaga lume și pentru a transforma sistemele alimentare europene în standarde mondiale pentru durabilitatea competitivă, protecția sănătății umane și planetare, precum și pentru mijloacele de subzistență ale tuturor actorilor din lanțul valoric alimentar.

Potrivit Executivului European, sănătatea pădurilor influențează direct o economie mai rezilientă: ”Păduri mai multe și mai reziliente pot susține o economie mai rezilientă. Ele joacă și un rol important în furnizarea de materiale, produse și servicii, care sunt esențiale pentru bioeconomia circulară.”

Prin strategia pentru biodiversitate adoptată de Comisia Europeană se vor crea oportunități substanțiale de locuri de muncă legate de colectarea și cultivarea semințelor, de plantarea puieților și de asigurarea dezvoltării acestora. Îndeosebi zonele rurale se preconizează mari beneficii pe termen mediu și lung, plantarea copacilor îmbinând-se bine cu agrosilvicultura, cu particularitățile topografice și cu un grad mai ridicat de sechestrare a carbonului în sol.

În același timp, Comisia Europeană anunță continuarea colaborării cu statele membre pentru a se asigura că Uniunea Europeană este suficient de bine echipată pentru a preveni și combate incendiile forestiere majore, care pot dăuna în mod semnificativ biodiversității pădurilor.

Conform noii strategii privind biodiversitatea, ”împădurirea, reîmpădurirea și plantarea de copaci pentru a sprijini biodiversitatea și refacerea ecosistemelor vor fi promovate prin intermediul planurilor strategice din Pactul Agricol Comun și al fondurilor politicii de coeziune”.

Alături de strategia privind biodiversitatea Comisia Europeană a lansat și un plan de dezvoltare a agriculturii europene, „De la fermă la consumator”, a cărui țintă este construirea unui sistem alimentar sănătos și durabil.

În calitate de părți fundamentale ale Pactului verde european, cele două strategii vor sprijini, de asemenea, redresarea economică. În contextul pandemiei de coronavirus, ele urmăresc să consolideze reziliența societăților la viitoarele pandemii și amenințări precum impactul asupra climei, incendiile forestiere, insecuritatea alimentară sau focarele de boală, inclusiv prin sprijinirea unor practici mai durabile pentru agricultură.