23 aprilie 2021 - 20:28

Perspectivele agricole ale Uniunii Europene pentru 2020-2030

În următorii zece ani, digitalizarea va fi esențială pentru sectorul culturilor arabile, sprijinind creșterea productivității randamentului, îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și standarde de mediu mai ridicate.

Sectoarele laptelui, al produselor lactate și al cărnii vor fi modelate de tranziția către o durabilitate sporită, cu schimbări așteptate de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente. Creșterea gradului de conștientizare și confort al sănătății consumatorilor va aduce beneficii sectorului fructelor și legumelor, ceea ce va duce la creșterea cererii.

Acestea sunt doar câteva dintre proiecțiile din raportul perspectivelor agricole ale Uniunii Europene pentru raportul 2020-30 publicat la 16 decembrie 2020 de Comisia Europeană.

În 2020, sectorul agricol s-a confruntat cu provocări fără precedent din cauza crizei Covid-19 și a consecințelor acesteia. De la probleme logistice, lipsa forței de muncă, la schimbări radicale ale cererii, sectorul și-a arătat rezistența adaptându-se la diferitele provocări, cu sprijinul Comisiei Europene și al statelor membre ale UE.

Criza a dus, de asemenea, la consolidarea unor tendințe preexistente, cu o creștere a cererii de alimente produse la nivel local, lanțuri scurte de aprovizionare și vânzări de comerț electronic. În plus, raportul a constatat că problemele legate de sănătate, originea, mediul și schimbările climatice sunt printre factorii cheie ai alegerilor consumatorilor.

Pentru această ediție, raportul UE privind perspectivele agricole oferă diferite scenarii pentru recuperarea Covid-19, inclusiv o recuperare lentă și o recuperare ecologică. Pentru ambele scenarii, șocurile ofertei și cererii duc la scăderea prețurilor la carne și cereale, în timp ce prețurile la unt, brânză și păsări de curte sunt mai puțin afectate. În general, impactul pieței este determinat în principal de șocul macroeconomic, în special de contracția PIB-ului din 2020.

O analiză a incertitudinii este, de asemenea, inclusă în raportul din acest an. Datorită pandemiei Covid-19, incertitudinile în jurul exercițiului de perspectivă sunt deosebit de prezente. Covid-19 va avea probabil consecințe de lungă durată pentru piețele agricole, dar amploarea impactului va depinde de căile de redresare economică și de piața specifică.

Mai mult, raportul privind perspectivele agricole ale UE din acest an include un scenariu în care creșterea insectelor ar fi utilizată pentru a reduce risipa de alimente, hrănindu-le insectelor. Larvele lor ar fi utilizate ca hrană pentru acvacultură și uleiul de insecte extras utilizat în producția de biodiesel. În scenariul prezentat, ferma globală de insecte ar trece de la utilizarea a 15% din deșeurile alimentare în 2020 la 50% în 2030.

Până în 2030, se așteaptă ca industria insectelor să producă 23 de milioane de t de proteine ​​și 2,5% din consumul mondial de petrol. După examinarea impactului asupra piețelor culturilor, scenariul concluzionează că cultivarea insectelor ar putea contribui în mod semnificativ la economia circulară prin reintroducerea nutrienților din deșeurile alimentare înapoi în lanțul alimentar.

Cu toate acestea, prin reducerea costurilor cu furajele și sprijinirea producției de animale, ar rezulta o ușoară creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Raportul include, de asemenea, proiecții privind veniturile agricole și forța de muncă pentru 2020-2030. Se așteaptă ca veniturile agricole din UE să crească odată cu creșterea producției și a prețurilor. Cu toate acestea, costurile ar trebui să crească într-un ritm similar, limitând creșterea venitului nominal la 1% pe an. Se așteaptă ca forța de muncă agricolă să scadă cu o rată mai lentă, de 1% pe an, determinată de progresul tehnologic în utilaje și echipamente.

În ceea ce privește aspectele de mediu și climatice, raportul de perspectivă oferă proiecții cu privire la indicatorii de mediu și climatici, cu accent pe emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și eliminarea CO2 din atmosferă. Proiecțiile pentru 2030 arată că emisiile de GES vor rămâne în mare parte neschimbate față de nivelurile actuale, în cadrul actual al politicii. Raportul concluzionează că, dacă sunt puse în aplicare practicile și tehnologiile agricole adecvate, emisiile animalelor și ale culturilor pot fi atenuate în continuare, precum și prin sechestrarea suplimentară a carbonului și evitarea pierderilor de carbon. Acesta din urmă este ceea ce promovează Comisia în cadrul inițiativelor sale de reformă a PAC și de acord verde.

Raportul oferă proiecții pentru diferitele piețe agricole din următorul deceniu:

  • culturi arabile
  • piețe de carne și produse lactate
  • culturi specializate: vin, fructe și legume, ulei de măsline.

Raportul UE privind perspectivele agricole pentru 2020-30 conține toate datele relevante ale pieței, însoțite de o explicație a ipotezelor și o descriere a mediului macroeconomic. Proiecțiile și scenariile descrise în raport vor fi discutate la conferința anuală agricolă a UE, care va avea loc online în perioada 16-17 decembrie 2020.