Patru orientări strategice europene pentru sustenabilitatea unui sector zootehnic de nișă

Comisia Europeană a adoptat luni, 17 mai 2021, noi orientări strategice pentru o acvacultură a UE mai sustenabilă şi mai competitivă.

Orientările oferă Executivului comunitar, statelor membre şi părţilor interesate o perspectivă comună pentru a dezvolta acest sector într-un mod care să contribuie în mod direct la Pactul verde european şi, în special, la Strategia „De la fermă la consumator”.

De asemenea, orientările vor susține sectorul acvaculturii din UE să devină mai competitiv şi mai rezilient şi să-şi îmbunătăţească performanţele de mediu.

Aceste orientări au fost elaborate în strânsă consultare cu statele membre ale UE şi cu părţile interesate, în special cu cele reprezentate în Consiliul consultativ pentru acvacultură. Ele stabilesc patru obiective interdependente pentru dezvoltarea în continuare a acvaculturii în UE, și anume consolidarea rezilienţei şi a competitivităţii, participarea la tranziţia verde, asigurarea acceptării sociale şi a informării consumatorilor şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi inovarea.

Orientările propuse vor sprijini şi creşterea substanţială a acvaculturii ecologice la nivelul UE. Astfel cum s-a menţionat în Planul de acţiune pentru agricultura ecologică, recent publicat, producţia de acvacultură ecologică rămâne un sector relativ nou, dar cu un potenţial de creştere semnificativ.

Spre deosebire de pescuit, acvacultura nu este un domeniu de competenţă exclusivă a UE. Cu toate acestea, recunoscând rolul important pe care îl joacă acvacultura în securitatea alimentară europeană, creşterea durabilă şi ocuparea forţei de muncă, politica comună în domeniul pescuitului prevede un sistem de coordonare strategică a politicii în domeniul acvaculturii în UE.

O astfel de abordare strategică a devenit şi mai relevantă în prezent, având în vedere potenţialul sectorului acvaculturii de a contribui la atingerea obiectivelor Pactului verde european şi necesitatea de a asigura sustenabilitatea şi rezilienţa pe termen lung a sectorului, în special în contextul crizei/pandemiei de COVID-19. Noile orientări strategice au integrat pe deplin aceste obiective.

Analizând provocările şi oportunităţile sectorului acvaculturii din UE, orientările propun acţiuni specifice într-o serie de domenii, inclusiv accesul la spaţiu şi apă, sănătatea umană şi animală, performanţele de mediu, schimbările climatice, bunăstarea animalelor, cadrul de reglementare şi administrativ şi comunicarea cu privire la acvacultura din UE.

În special, Comisia propune elaborarea unor documente de orientare detaliate privind bunele practici în cele mai importante domenii şi prevede un mecanism specific de asistenţă pentru acvacultură pentru a sprijini elaborarea acestor documente de orientare, precum şi punerea în aplicare a bunelor practici descrise în acestea.

Printre alte obiective, Comisia încurajează, de asemenea, statele membre ale UE să includă creşterea acvaculturii ecologice în revizuirea (în curs) a planurilor lor strategice naţionale pentru sectorul acvaculturii, precum şi să sprijine acest tip de producţie acvicolă cu o parte din fondurile disponibile în cadrul Fondului european pentru pescuit, afaceri maritime şi acvacultură (FEPAM).

Comisia invită statele membre ale UE să ia în considerare aceste noi orientări în planurile lor strategice naţionale multianuale pentru dezvoltarea sectorului acvaculturii, precum şi sprijinul acordat sectorului în cadrul viitorului Fond european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură (FEPAM) şi al altor fonduri ale UE.

„Acvacultura joacă un rol din ce în ce mai important în sistemul alimentar european. Sectorul poate oferi alimente sănătoase cu o amprentă climatică şi de mediu în general inferioară celei pe care o au activităţile agricole terestre. Prin orientările pe care le-am adoptat astăzi, dorim să poziţionăm producţia de acvacultură din UE ca referinţă globală pentru sustenabilitate şi calitate, să reducem dependenţa noastră de importurile de fructe de mare şi să creăm mai multe locuri de muncă, în special în regiunile de coastă”, a precizat Virginijus Sinkevicius, comisarul pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole