23 ianuarie 2022 - 17:29

Sprijinul obținut de AFIR pentru facilitarea procurării de documente

În vederea facilitării eliberării avizului specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului pentru construcţia, modernizarea sau extinderea unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau de alimentaţie publică şi a certificatului de clasificare, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a solicitat şi a obţinut sprijin instituţional din partea Ministerului Economiei Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT).

Potrivit unui comunicat al AFIR, în vederea obținerii în timp util a avizului specific (un document necesar solicitanţilor PNDR, care se depune la evaluarea cererii de finanţare) sau a certificatului de clasificare (un document necesar beneficiarilor, care se depune la ultima tranşă de plată), la momentul depunerii documentaţiilor pentru eliberarea acestora de către Direcţia Autorizare în Turism, solicitanţii sau beneficiarii trebuie să informeze în scris MEAT cu privire la faptul că dezvoltă o investiţie cu fonduri europene disponibile prin PNDR 2020.

„Prin acest demers, Direcţia Autorizare în Turism din cadrul MEAT îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini în continuare absorbţia fondurilor europene, considerând prioritară eliberarea cu celeritate a documentelor necesare proiectelor cu finanţare europeană din PNDR 2020”, se menționeaz în documentul de presă al AFIR.

Până la ora actuală, AFIR a încheiat 1.844 de contracte cu beneficiarii subMăsurii 6.2, în valoare de peste 108 milioane de euro, din care a plătit deja 89,5 milioane de euro.

Totodată, prin submăsura 6.4, AFIR finanţează 1.143 de investiţii în valoare de 157 de milioane de euro, din care aproape 114 milioane de euro reprezintă plăţi efectuate.

Investiţiile în agroturism sunt finanţate de AFIR prin intermediul subMăsurilor 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale şi 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole din cadrul PNDR 2020.