Ordin al Ministrului Agriculturii privind subvențiile APIA! Termen de 15 zile pentru fermieri

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică pe site-ul oficial un Ordin de ministru care vizează subvențiile APIA! Ordinul vizează fermierii beneficiar ai subvențiilor suplimentare plătite de APIA în cadrul măsurilor de mediu și climă și măsurii de bunăstare a animalelor.

” (1) Pentru angajamentele aferente măsurilor de mediu și climă și măsurii de bunăstare a
animalelor, implementate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, începând cu anul 2021, aceasta va analiza riscul neîndeplinirii unor condiții de eligibilitate, cerințe specifice și de bază sau norme privind ecocondiționalitatea, ca urmare a situației generate de efectele pandemiei COVID-19.

(2) În cazul nerespectării uneia sau mai multor condiții de eligibilitate, cerințe specifice și de bază sau norme privind ecocondiționalitatea, specifice angajamentelor menționate la alin.(1), ca urmare a situației generate de efectele pandemiei COVID-19, beneficiarii măsurilor de mediu și climă și măsurii de bunăstare a animalelor vor transmite o notificare către APIA astfel:

 1. în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în
  cazul în care nerespectarea s-a produs înainte de intrarea în vigoare a acestuia și documentele justificative au fost emise;
 2. în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a activităților aferente angajamentelor sau de prezentare a documentelor justificative, în cazul în care nerespectarea este ulterioară intrării în vigoare a ordinului”, se precizează în documentul semnat de ministrul agriculturii.

Totodată, proiectul de Ordin mai cuprinde următoarele prevederi:

” (3) În notificarea prevăzută la alin. (2) beneficiarul va preciza condițiile de eligibilitate,
cerințele specifice și de bază sau normele privind ecocondiționalitatea nerespectate și cauzele care au condus la nerespectarea acestora, în funcție de măsura de mediu și climă și/sau de bunăstare a animalelor pentru care are angajament, potrivit anexelor nr. 1 – 7 la prezentul ordin. Notificarea va fi însoțită de documente justificative, inclusiv declarații pe proprie răspundere care, coroborate cu documentele prezentate, să susțină cazul invocat cu privire la evenimentul extern și neobișnuit, precum și la măsurile adecvate și rezonabile luate pentru combaterea consecințelor evenimentului efectiv produs.

(4) APIA analizează punctual, în baza notificării și a documentelor justificative transmise de către beneficiar, dacă nerespectarea condițiilor de eligibilitate, cerințelor specifice și de bază sau a normelor privind ecocondiționalitatea, prevăzute în anexele nr. 1 – 7 la prezentul ordin, reprezintă un factor obiectiv determinat de efectele pandemiei COVID-19 care reprezintă un caz de forță majoră sau o circumstanță excepțională, în sensul art.4 alin.(1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările ulterioare.

(5) APIA aplică prevederile alin.(4) pentru angajamentele specifice Măsurii 10 „Agro-mediu și climă” și Măsurii 11 „Agricultură ecologică, astfel:

 1. în cazul în care nerespectările vizează cerințe generatoare de pierderi de venituri și/sau
  costuri suplimentare în cadrul angajamentelor, indicate în anexele nr. 2–3 la prezentul
  ordin, nu se acordă plata compensatorie pentru anul de angajament afectat de efectele
  pandemiei COVID-19 și nu se recuperează sumele plătite în anii anteriori. Angajamentul
  rămâne în desfășurare dacă în anexa nr. 3 la prezentul ordin nu este precizat altfel.
 2. în cazul în care nerespectările vizează exclusiv cerințe care nu generează pierderi de venituri și/sau costuri suplimentare în cadrul angajamentelor, indicate în anexele nr. 1–3, la prezentul ordin, nu se aplică sancțiuni pentru anul de angajament afectat de efectele pandemiei COVID-19. Pentru măsurile ale căror angajamente sunt multianuale, respectiv Măsura 10 – „Agro-mediu și climă” și Măsura 11 – „Agricultură ecologică”, se acordă plata compensatorie pentru anul de angajament afectat de efectele pandemiei COVID-19, nu se recuperează sumele plătite în anii anteriori, iar angajamentele rămân în desfășurare, dacă în anexele nr. 2, respectiv nr. 3 la prezentul ordin nu este precizat altfel.”

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole