26 ianuarie 2022 - 13:06

OFICIAL! Ghidul final pentru submăsura 6.1 – Fonduri europene pentru tinerii fermieri

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat oficial varianta finală a ghidului solicitantului pentru submăsura 6.1 – instalarea tânărului fermier. AGRO TV vă prezintă în rândurile următoare o sinteză a ghidului solicitantului pentru submăsura 6.1.

Scopul pe care îl are submăsura 6.1 este instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru a încuraja tinerele familii să rămână în mediul rural și să ajute la dezvoltarea competitivității acestuia și la formarea de parteneriate profesionale.

Bugetul total al acestei submăsuri este de 100 milioane euro, dintre care 30 de milioane euro sunt alocate zonei montane.

Beneficiari eligibili:

 • Tinerii fermieri, cu vârste până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) și calificări adecvate, care se instalează pentru prima dată ca șefi unici ai exploatației agricole.
 • Persoanele juridice cu mai mulți acționari, unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Condiții minime de accesare:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici și să dețină o fermă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoarea producție standard);
 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri (PA) și să dețină competențe și aptitudini, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale din Ghidul Solicitantului;
 • Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd;
 • Implementarea PA trebuie să înceapă în cel mult șase luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • Solicitantul se angajează să devină fermier activ în maximum 18 luni de la data instalării;
 • Beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social şi locul de muncă – în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată -, în UAT în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT, până la demararea implementării PA.

ATENȚIE! Solicitantul trebuie să depună la Agenția pentru Protecția Mediului, încă de la depunerea Cererii de Finanțare, notificarea privind activitățile și acțiunile prevăzute prin PA.

Ce puteți realiza prin submăsura 6.1:

 • Retehnologizarea fermelor (achiziția de utilaje/echipamente/ irigații etc);
 • Operațiuni de condiționare/ procesare;
 • Agricultură ecologică;
 • Integrarea într-o formă asociativă;
 • Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin creșterea SO);
 • Preluarea integrală a fermelor cu o valoare economică mică;
 • Plantarea soiurilor autohtone/ creșterea raselor de origine;
 • Creșterea nivelului de calificare în domeniul agricol;
 • Adaptarea fermelor la standarde de calitate și protecție a mediului.

ATENȚIE! Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul trebuie să dovedească sporirea performanţelor economice ale fermei prin comercializarea producției proprii în procent de min. 20% din valoarea primei tranșe de plată.

Beneficii care pot fi obținute prin submăsura 6.1:

 • Productivitate crescută la hectar;
 • Preț competitiv în vederea accederii în alte piețe (de ex. marii retaileri);
 • Transformarea într-o fermă comercială;
 • Comasarea exploatațiilor în vederea creșterii valorii economice;
 • Creșterea competitivității pieței interne în cadrul pieței unice;
 • Îmbunătățirea managementului în cadrul exploatației;
 • Acces facil la credite în vederea dezvoltării ulterioare;
 • Conformitatea cu cerințele de protecție a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor.

Principii de selecție a proiectelor pe submăsura 6.1:

 • Comasarea exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
 • Nivelul de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;
 • Potențialul agricol (vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate);
 • Integrarea în cadrul PA a activităților de protecție a mediului, ca gestionarea gunoiului de grajd, agricultură de precizie etc;
 • Integrarea în cadrul PA a construirii și modernizării clădirilor cu destinație agro-alimentară și a achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a fermei;
 • Apartenenţa la o formă asociativă.

Sprijinul nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 anisi este de:

 • 70.000 Euro pentru fermele ce includ în PA operațiuni de condiționare-procesare
  sau agricultură ecologică (pentru exploatațiile între 30.000 – 50.000 SO);
 • 60.000 Euro pentru fermele ce includ în PA operațiuni de condiționare-procesare
  sau agricultură ecologică (pentru exploatațiile 12.000 – 29.999 SO);
 • 50.000 Euro pentru exploatațiile între 30.000 – 50.000 SO;
 • 40.000 Euro pentru exploatațiile între 12.000 – 29.999 SO.

Beneficiarii vor primi 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare, iar restul de 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a PA.

Pentru a citi ghidul complet pentru submăsura 6.1, consultați site-ul AFIR.