23 aprilie 2021 - 00:06

OBLIGATORIU! UAT-urile trebuie sa colecteze separat deseurile biodegradabile. AMENZI mari pentru nerespectare

Începând cu 1 ianuarie 2021, legea obligă UAT-urile să implementeze colectarea separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei “plăteşte pentru cât arunci” şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Potrivit legii, cetăţenii şi operatorii economici care nu separă biodeșeurile riscă amenzi cuprinse între 400 şi 800 lei, respectiv 10.000 şi 20.000 lei pentru persoanele juridice. De asemenea, operatorii de instalaţii de compost riscă amenzi cuprinse între 15.000 şi 30.000 în cazul în care compostul pe care îl produc conţine, printre altele, substanţe otrăvitoare, poluante şi radioactive.

În plus, amenzile se vor aplica şi pentru nerespectarea utilizării tipului de compost adecvat, respectiv compost de calitate foarte bună – Categoria A, în agricultură şi horticultură sau a compostului de Categoria B pentru spaţii verzi, urbane şi rurale.

Pentru compostul de Categoria C de calitate inferioară Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au la dispoziţie 6 luni de la data publicării legii pentru elaborarea normelor tehnice, întrucât acesta nu întruneşte calităţile unui compost curat.

Adoptarea acestei legi aduce România în rândul modelelor de bune practici la nivel european şi reprezintă o mare oportunitate, dacă va fi implementată corect, pentru remedierea problemei grave a deșeurilor şi atingerea ţintelor de reciclare la nivel naţional.

De ce colectarea biodeşeurilor trebuie să fie separată

Separarea biodeşeurilor în gospodăria/locuinţa oamenilor este vitală pentru creşterea semnificativă a nivelului de reciclare şi evitarea unor amenzi costisitoare din partea UE. Având în vedere că în prezent România reciclează doar 14%, aplicarea Legii compostului ar contribui semnificativ la atingerea obiectivului de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din totalul deşeurilor municipale generate, obligaţie prevăzută în Legea cadru a deșeurilor 211/2011.

Conform experţilor, doar separând resturile alimentare şi similare de reciclabile în propria locuinţă/gospodărie, deşeurile pot fi colectate separat pentru un compost curat, potrivit pentru utilizare în agricultură, sau pentru o reciclare eficientă. “Prin separarea biodeșeurilor este optimizată colectarea separată, prin reducerea semnificativă a cantităţii de deşeuri amestecate şi recuperarea reciclabilelor, rezultând astfel hârtie/carton, plastic, sticlă etc. de mai bună calitate pentru industria reciclării” – Dr. Enzo Favoino, Coordonator Ştiinţific, Zero Waste Europe.

Zero Waste România salută adoptarea legii privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, adoptată în unanimitate de către Parlament în 28 iulie şi trimisă spre promulgare în 3 august.