25 ianuarie 2022 - 10:23

Obligatoriu de miercuri: indicarea substanțelor din produsele alimentare neambalate care pot cauza alergii sau intoleranță

Începând de miercuri, 14 iulie 2021, comercianții vor fi obligați să-și informeze clienții cu privire la prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță în cazul produselor neambalate, conform Ordinului nr. 163/2021 al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Această prevedere este valabilă atât pentru produsele puse la vânzare direct, în magazine sau restaurante, cât și pentru produsele vândute pe internet.

“Indicarea substanţelor sau a produselor care pot cauza alergii sau intoleranţă (…) se face astfel încât informaţiile să fie disponibile şi accesibile direct la locul de desfacere/ oferire a produselor alimentare nepreambalate sau, în cazul comercializării la distanţă, înaintea achiziţionării produselor alimentare”, se arată în Ordinul ANPC.

Este obligatoriu ca informațiile despre substanţele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranţă să apară într-un loc vizibil, uşor accesibil, lizibil, de neşters şi să nu fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice.

În Ordinul ANPC se mai menționează că, în funcție de modul în care sunt vândute sau distribuite produsele alimentare vrac, respectiv în magazine ori restaurante sau terase, informațiile trebuie prezentate diferit.

Astfel, dacă produsele alimentare neambalate sunt vândute în magazin, la raft sau în vitrina frigorifică, pe eticheta de preţ, dar şi în orice material publicitar, după denumirea fiecarui produs alimentar ori a fiecărei băuturi care are în compozitie substanţe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranţă se va scrie „conține:… ”, urmat de numele alergenului.

În cazul produselor vândute ori distribuite în restaurante sau terase, același mesaj de mai sus se va scrie în meniu, pe panou, afiş sau ecran, pe eticheta de preţ sau pe ambalajul de transport, dar şi în orice material publicitar.

Pentru produsele alimentare neambalate vândute online, informațiile despre substanţele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranţă trebuie să fie prezente pe website, pe eticheta de preţ sau pe ambalajul de transport, precum și în orice material publicitar.

Lista substanţelor sau produselor care pot cauza alergii sau intoleranţă se găsește în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 care poate fi consultat aici. În această listă se află, printre altele, cerealele cu gluten (grâu, secară, orz, ovăz etc), crustaceele, ouăle, peștele și produsele derivate, soia, laptele și altele.

Iată ce prevede, integral, actul normativ emis de ANPC:

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:
Art. 1. –
Prezentul ordin stabilește modalitățile conform cărora furnizarea de informații privind prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță menționate la art. 9 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, trebuie efectuată pentru produsele alimentare nepreambalate.

Art. 2. –
În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

  1. a) ingredient, unitate de restaurație colectivă și mijloc de comunicare la distanță– conform definițiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. (f), (d) și (u) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011;
  2. b) comercializare de produse alimentare nepreambalate prin comunicare la distanță– comercializarea de produse alimentare nepreambalate de către unitățile de restaurație colectivă sau comercianți detailiști consumatorilor care comandă produse alimentare prin mijloace de comunicare la distanță, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. (u) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011.

Art. 3. –
(1) Indicarea substanțelor sau a produselor care pot cauza alergii sau intoleranță menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 se face astfel încât informațiile să fie disponibile și accesibile direct la locul de desfacere/oferire a produselor alimentare nepreambalate sau, în cazul comercializării la distanță, înaintea achiziționării produselor alimentare.

(2) Informațiile privind substanțele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranță menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil, ușor accesibil, lizibil, de neșters și nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice, astfel:

  1. a) prin indicarea locului sau a dispozitivului prin care informația privind substanțele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranță menționate în anexa II la Regulamentul (UE) 1.169/2011 este disponibilă sau, dacă este cazul, pentru elemente suplimentare, o informație care invită consumatorul să se adreseze personalului unității. La raft sau în vitrina frigorifică, pe eticheta de preț, precum și în orice material informativ, după denumirea fiecărui produs alimentar/băutură care are în compoziție substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranțămenționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, se va înscrie „conține:…” urmat de numele substanței sau al produsului care poate cauza alergii sau intoleranță menționat în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011;
  2. b) prin indicarea substanțelor sau a produselor care pot cauza alergii sau intoleranță menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 din produsele alimentare/băuturile comercializate de unitățile de restaurație colectivă, în locurile unde sunt prezentate preparatele (precum meniu, panou, afiș sau ecran).În meniu/lista meniu, panou, afiș sau ecran, eticheta de preț sau ambalajul de transport, precum și în orice material informativ, după denumirea ingredientului component al porției de mâncare/băutură se înscrie între paranteze „conține:…” urmat de numele substanțelor sau al produselor care pot cauza alergii sau intoleranțămenționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011.

(3) Dacă produsele alimentare nepreambalate sunt oferite spre vânzare în mai multe locuri diferite în cadrul aceleiași unități, aceste informații sunt prezentate consumatorului la fiecare dintre aceste locuri.

(4) Pentru produsele alimentare nepreambalate oferite spre vânzare prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanță, informațiile privind substanțele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranță menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 figurează pe suportul de vânzare la distanță, sub forma prezentată la alin. (2) lit. a) și b), pe eticheta de preț sau ambalajul de transport, precum și în orice material informativ.

(5) Informațiile privind substanțele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranță menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 se înscriu cu caractere grafice diferite de restul înscrisurilor, astfel încât să fie puse în evidență.

Art. 4. –
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația română prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.