OBLIGAȚIILE FERMIERILOR PENTRU A ÎMPIEDICA TRANSMITEREA BOLILOR DE LA ANIMALE LA OAMENI

Extinderea și dezvoltarea activităților din domeniul creșterii animalelor și a procesării producției de lapte, carne, ouă, piei, lână și alte produse și subproduse de origine animală, ca materii prime, garantează operatorilor economici rentabilizarea investițiilor prin valorificarea superioară a animalelor vii și a produselor finite, solicitate pe piața națională, intracomunitară și la export.

Rentabilitatea creșterii animalelor este condiționată în primul rând de modul în care crescătorii de animale respectă legislația privind condițiile de bunăstare (adăpostire, furajare, adăpare, microclimat, tehnologie de exploatare, etc) normele privind mișcarea animalelor în județ, pe teritoriul național și în activitatea de import, precum și normele de protecție sanitară veterinară, care însumate generează, acestora, un status de sănătate corespunzător.

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare și a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar, precum și prin acordarea crescătorilor de animale sprijin financiar în cadrul programelor de dezvoltare rurală, sau prin diferite forme de subvenții.

Având în vedere că starea de sănătate a animalelor reprezintă o condiție esențială pentru realizarea unui spor de efective și implicit de produse animaliere scontate cantitativ și calitativ, se impun responsabilități și obligații din partea crescătorilor de animale, a asociațiilor de profil, a autorităților locale, precum și a serviciilor sanitare veterinare, concretizate prin promovarea politicilor în domeniul sanitar-veterinar stabilite în programul național de supraveghere, prevenire și combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, siguranța alimentelor, protecția animalelor și a mediului, cu referire la:

Respectarea Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr.16/ 2010, completat cu Ordinul 112/ 2010 și Ordinul 69/ 2016 privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a exploatațiilor cu animale și păsări vii crescute în scop economic.

Să colaboreze cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, arondați, pentru identificarea și înregistrarea la timp a animalelor, existente în exploatație și pentru reactualizarea bazei de date în funcție de mișcările de efective survenite în exploatație.

Să comunice medicului veterinar, la data producerii, mișcările survenite în efectiv, prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalități, donații, etc.

Să solicite medicului veterinar carnet de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, complectat la zi cu acțiunile sanitare veterinare efectuate, documentele de mișcare și de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenția de comercializare a animalelor.

În timpul mișcării animalelor, deținătorii să aibă asupra lor următoarele documente:

 • Cartea de exploatație
 • Formularul de mișcare
 • Cartea de sănătate al animalului
 • Pașaportul (în cazul speciei bovine și cabaline)
 • Certificatul de sănătate și documentul privind informațiile pentru lanțul alimentar. În cazul mișcării către abator.
 1. Să colaboreze cu serviciile veterinare pentru efectuarea acțiunilor de prevenire a îmbolnăvirii animalelor, prin supravegherea clinică a stării de sănătate a acestora, supravegherea unor boli transmisibile prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale și păsări în acest scop, efectuarea tratamentelor antiparazitare, operațiuni de vaccinare profilactică, etc.
 2. Să respecte dispozițiile autorității veterinare privind izolarea și eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.
 3. Să respecte legislația privind gestionarea câinilor, a pisicilor și a altor animale de companie, animale care constituie un real pericol prin transmiterea unor boli grave la alte animale și la oameni, precum și prin agresarea fizică a populației.
 4. Să efectueze curățirea mecanică și dezinfecția adăposturilor, a acțiunilor de deratizare și demuștizare, cu unități și personal de specialitate.
 5. Să colecteze cadavrele și deșeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităților locale, la unitatea de distrugere Protan.
 6. Să respecte legislația privind sacrificarea animalelor numai în unități de abatorizare autorizate, însoțite de documente sanitare veterinare eliberate de medicul veterinar arondat.

Pentru a-și valorifica legal producția primară, sau produsele alimentare obținute prin procesarea producției primare, să solicite D.S.V.S.A județeană, documentul de înregistrare pentru vânzare directă, sau după caz de vânzare cu amănuntul.

Să comercializeze produsele alimentare numai în unități sau spații autorizate sanitar veterinar, cu respectarea regulilor de igienă și temperatură în zonele de depozitare și expunere.

În baza responsabilităților ce le revin și pentru a asigura un sprijin concret și eficient crescătorilor de animale, serviciile sanitare veterinare de stat și private oferă o serie de servicii cu referire la :

 • acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale și pentru modernizarea creșterii acestora în exploatații comerciale (ferme) care să asigure cerințele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecție și bunăstare;
 • evaluarea și înregistrarea exploatațiilor nonprofesionale și comerciale, identificarea și înregistrarea în baza natională de date a animalelor existente, asigurând facilități pentru obținerea de suvenții sau alte ajutoare guvernamentale;
 • asigurarea asistenței de specialitate pentru prevenirea și combaterea bolilor transmisibile la animale și de la animale la om prin efectuarea acțiunilor de supraveghere, operațiuni de vaccinare preventivă, tratamente antiparazitare, tratamente curente, recoltarea și afluirea de probe pentru examene de laborator;
 • implementarea normelor sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor de fermă și din exploatațiile individuale. prin evaluări și controale programate;
 • monitorizarea circulației animalelor, a produselor, a subproduselor de origine animală, a medicamentelor și a produselor biologice.
 • despăgubirea proprietarilor de animale în vederea lichidării rapide a unor focare de boli transmisibile la animale.
 • garantarea calității și salubrității produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene și analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezența rezidiilor, din materii prime, și din produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialiști bine pregătiți profesional și cu experiență în domeniu;
 • dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociațiile profesionale, acordând consultanță de specialitate, prin analize și dezbateri organizate, prin participarea la acțiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea și combaterea unor situații speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct.

Medicii veterinari caută permanent să mențină o bună colaborare cu crescătorii de animale, cu asociațiile crescătorilor de animale constituite, cu micii producători de bunuri alimentare, prin soluționarea operativă a doleanțelor și solicitările acestora, de asemenea verifică și controlează modul cum sunt respectate obligațiile privind prevenirea apariției unor cazuri de îmbolnăvire la animalele din proprietate și aplică măsuri corective în cazul identificării unor neconformități.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole