Obligații privind supravegherea și prevenirea bolilor transmisibile

oi_iarnaCondițiile geo-climaterice caracteristice țării noastre, au determinat de-a lungul timpului ca o parte importantă a populației să se ocupe cu creșterea animalelor, activitate care reprezintă și o ramură indispensabilă a agriculturii modern, activitate care asigură bunăstarea acestora dar și a populației în ansamblul ei, prin produsele pe care animalele le furnizează, produse necesare traiului zilnic, precum și venituri însemnate prin valorificarea de animale vii și a producției de lapte, carne, ouă, piei, lână,și alte produse și subproduse de origine animală.

Extinderea și dezvoltarea activităților din domeniul creșterii animalelor și a procesării producției, ca materie primă de origine animală, garantează operatorilor economici rentabilizarea investițiilor prin valorificarea superioară a animalelor vii și a produselor finite, solicitate pe piața națională, intracomunitară și la export.

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare și a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar, precum și prin acordarea crescătorilor de animale de sprijin financiar în cadrul programelor de dezvoltare rurală, sau prin diferite forme de subvenții.

O condiție esențială pentru realizarea unui spor de efective și implicit de produse animaliere scontate, cantitativ și calitativ, o constituie starea de sănătate a animalelor, condiție care implică responsabilități și obligații din partea crescătorilor de animale, a asociațiilor de profil, a autorităților locale, precum și a serviciilor sanitare veterinare și care se concretizează prin promovarea politicilor in domeniul sanitar-veterinar stabilite în programul național de supraveghere, prevenire și combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, siguranța alimentelor, protecția animalelor și a mediului,

Proprietarii și deținătorii de animale au obligația de a respecta măsurile pentru a asigura protecția și bunăstarea animalelor și de a evita apariția unor boli transmisibile prin:

*Respectarea Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr.16/ 2010, completat cu Ordinul 112/ 2010 și Ordinul 69/ 2016 privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a exploatațiilor cu animale și păsări vii crescute în scop economic.

*Să colaboreze cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, arondați, pentru identificarea și înregistrarea la timp a animalelor, existente în exploatație și pentru reactualizarea bazei de date în funcție de mișcările de efective survenite în exploatație.

*Să comunice medicului veterinar, la data producerii, mișcările survenite în efectiv, prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalități.

*Să solicite medicului veterinar carnet de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, completat la zi cu acțiunile sanitare veterinare efectuate, documentele de mișcare și de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenția de comercializare a animalelor.

În timpul mișcării animalelor, deținătorii să aibă asupra lor următoarele documente:

  •  Cartea de exploatație
  •  Formularul de mișcare
  • Cartea de sănătate al animalului
  • Pașaportul (în cazul speciei bovine și cabaline)
  • Certificatul de sănătate și documentul privind informațiile pentru lanțul alimentar. în cazul mișcării către abator.

* Să colaboreze cu serviciile veterinare pentru efectuarea acțiunilor de prevenire a îmbolnăvirii animalelor, prin supravegherea clinică a stării de sănătate a acestora, supravegherea unor boli transmisibile prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale și păsări în acest scop, tratamente antiparazitare, operațiuni de vaccinare profilactică, etc.

*Să respecte dispozițiile autorității veterinare privind izolarea și eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.

*Să asigure și să respecte normelor de protecție și bunăstare a animalelor și păsărilor, privind adăpostirea, hrănirea, adăparea, exploatarea și a normelor de microclimat.

*Să efectueze curățirea mecanică și dezinfecția adăposturilor, acțiunile de deratizare, cu unități și personal de specialitate.

*Asigurarea condițiilor de evacuarea și depozitare a dejecțiilor, a gunoiului, în platforme sau stații de epurare, astfel încât să nu constituie surse de difuzare a bolilor.

*Să colecteze cadavrele și deșeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităților locale, la unitatea de distrugere Protan.

*Pentru a-și valorifica legal producția primară, sau produsele alimentare obținute prin procesarea producției primare, să solicite D.S.V.S.A județeană, documentul de înregistrare pentru vânzare directă, sau după caz de vânzare cu amănuntul.

*Să comercializeze produsele alimentare numai în unități sau spații autorizate sanitar veterinar, cu respectarea regulilor de igienă și temperatură în zonele de depozitare și expunere.

În baza responsabilităților ce le revin și pentru a asigura un sprijin concret și eficient crescătorilor de animale, serviciile sanitare veterinare de stat și private oferă o serie de servicii cu referire la:

*Asigurarea bazei umane și materiale necesare pentru efectuarea acțiunilor sanitare veterinare de prevenire și combatere a bolilor la animale.

*Implementarea legislației privind identificarea, înregistrarea și mișcarea animalelor.

*Supravegherea clinică a stării de sănătate a efectivelor, prin examene clinice și efectuarea de tratamente de necesitate, profilactice sau curative în funcție de cazuistică;

*Măsuri de supraveghere a unor boli transmisibile, prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale în acest scop.

*Monitorizarea circulației animalelor, a produselor, a subproduselor de origine animală, a medicamentelor și a produselor biologice.

*Despăgubirea proprietarilor de animale în vederea lichidării rapide a unor focare de boli transmisibile la animale.

Medicii veterinari caută permanent să mențină o bună colaborare cu crescătorii de animale, cu asociațiile crescătorilor de animale constituite, cu micii producători de bunuri alimentare, prin întâlniri și informări reciproce cu problematica existentă, prin soluționarea operativă a doleanțelor și solicitările acestora, de asemenea verifică și controlează modul cum sunt respectate obligațiile privind prevenirea apariției unor cazuri de îmbolnăvire la animalele din proprietate și aplică măsuri corective în cazul identificării unor neconformități.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole