7 decembrie 2021 - 17:02

NUMAI REPRODUCATORII MASCULI CERTIFICATI DE COMISIA DE BONITARE SE VOR AUTORIZA LA MONTA

În baza reglementărilor în vigoare privind creşterea şi ameliorarea genetică a animalelor, până pe 31 mai 2019, se vor efectua lucrările de bonitare, clasare şi autorizare a reproducătorilor masculi utilizaţi la montă naturală autorizată, o acțiune tehnică deosebit de importantă.

În acest sens, s-au constitui comisiile de bonitare în vederea realizării în bune condiţii a acestei acțiuni. În acest scop se fac următoarele precizări:

Se vor autoriza la montă naturală numai reproducătorii masculi care la bonitare îndeplinesc cerinţele minime şi condiţiile sanitare-veterinare conform legislaţiei în vigoare.

În fiecare localitate şi crescătorie, comisia de bonitare va încheia un proces verbal privind rezultatele lucrărilor şi va elibera autorizaţii de utilizare a reproducătorilor în localitatea sau ferma respectivă.

Pe baza rezultatelor bonitării şi clasării se va analiza modul de asigurare a necesarului de tauri, bivoli, armăsari, berbeci şi ţapi pe anul 2019 şi se va întocmi necesarul pentru anul 2020, pe rase.