27 septembrie 2021 - 06:53

Nu ratați plata de 1.200 lei/cap de animal! Termen LIMITĂ – 10 decembrie

Plată de 1.200 lei/cap de animal! Fermierii sunt rugați să se prezinte la Direcțiile Agricole Județene pentru a se înscrie în programul “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“. Cererea de înscriere în program se depune alături de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
b) document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în RNE, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;
c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
d) adeverință eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
e) registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei deținute, în copie;
f) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie.
 
Termenul-limită pentru depunerea documentelor este 10 decembrie. Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în perioada 2020-2022. Pentru a primi banii, crescătorii de animale trebuie să depună cererea de înscriere în program, cererea de plată și documentele justificative.
 

Schema de ajutor de minimis se aplică crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:

a) producătorilor agricoli PFA, II și IF;

b) producătorilor agricoli persoane juridice.

Programul prevede un  sprijin de 1.200 lei/cap scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/cap de scroafă/an la o greutate de minimum 8 kg/cap, cu obligativitatea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute în proiect.

Pentru mai multe detalii, CLICK AICI.