27 mai 2022 - 02:24

Noul Ghid pentru fonduri europene lansat de AFIR – Finanțări de 1,5 milioane EURO/exploatație

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul consultativ pentru submăsura 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”.

Potrivit documentului publicat de AFIR, sprijinului acordat prin această submăsură, va contribui la:

 • creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătățirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole;
 • creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivelul fermei şi a comercializării directe a produselor obţinute;
 • dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare;
 • eficientizarea costurilor de producţie și protejarea mediului prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, reducerea consumului de energie, promovarea utilizării agriculturii de precizie etc.

AFIR subliniază că solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1a sunt fermierii definiți conform Regulamentului (UE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform  OUG nr.44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, sau persoane juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă.

Prin submăsura 4.1a, AFIR acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 70%, astfel:

 1. FERME MICI, MEDII și obţinere de material de ÎNMULȚIRE și material de PLANTARE fructifer
  • Ferme mici 4.000-11.999 SO – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 100.000 € pentru achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare;
   • 450.000 € proiecte complexe
  • Ferme medii  12.000- 250.000 SO – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare ;
   • 1.500.000 € pentru proiecte complexe
  • Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 300.000 € – achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare;
   • 1.500.000 € – proiecte complexe;
 2. FERME MARI > 250.000 SO
  • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 300.000 € – achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
   • 1.500.000 € – proiecte complexe
 3. FORME ASOCIATIVE
  • Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile
  • Pentru formele asociativei intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora,  cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% pentru:
   1. Investiții legate de operațiunile prevăzute la  art. 28 (Agromediu și climă) și  art. 29 (Agricultura ecologica) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare
   2. Investiții colective (investiții efectuate organizații și de grupuri de producători și cooperative).
   3. Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, cu modificările și completărle ulterioare, se majorează cu 20 puncte procentuale dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul (de exemplu – achiziția prin proiect de utilaje agricole), peste 50% din terenurile agicole ale exploatației agricole se află în una sau mai multe localităţi în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului.

Pentru a vedea care sunt condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a accesa submăsura 4.1a, care sunt criteriile de selecție ale proiectelor, precum și cheltuielile eligibile și neeligibile, citiți varianta completă a Ghidului pe site-ul AFIR cu un CLICK AICI.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.