20 aprilie 2021 - 19:19

Normele OBLIGATORII pentru depozitarea produselor de protectie a plantelor

Prin produsele de protecţie a plantelor se înțeleg: erbicide, fungicide, insecticide, nematocide. Fermierii sunt obligați să ţină evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru a tuturor datelor solicitate (cultura, doza aplicata, timpul aplicării, agentul de dăunare etc). Mai jos vă prezentăm normele minime care trebuiesc respectate obligatoriu de fermierii, la depozitarea produselor de protecție a plantelor (ppp), menționate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

 • depozitele să fie construite din materiale durabile, neinflamabile, şi au o capacitate de stocare corespunzătoare; sunt bine aerisite; au ventilație mecanică/naturală, asigură o temperatură cuprinsă între 1–250 C; pardoseala este din beton / impermeabilă şi situată mai jos decât suprafaţa solului pentru a forma un bazin de retenţie și să existe praguri la uşi şi pereţi care să nu permită trecerea lichidelor precum şi să reţină materialul împrăştiat;
 • produsele de protecție a plantelor să fie păstrate în ambalajele originale stivuite pe rafturi/paleți (produsele granulate, solide din ambalajele de hârtie sunt așezate pe rafturile superioare, bidoanele cu lichide se aseaza direct pe paleți);
 • etichetele ppp să fie rezistente la deteriorare și trebuie să indice clar tipul de substanţe, compoziţia chimică, gradul de solubilitate, data fabricaţiei, termenul de valabilitate, instrucțiuni de utilizare, alte recomandări specifice privind transportul, depozitarea şi manipularea;
 • depozitele să fie prevăzute cu sisteme de prevenire și stingerea incendiilor și sisteme antiefracție (ferestrele și ușile sunt dotate cu gratii);
 • depozitul de ppp să respecte regulile de igienă şi sănătate publică, cât şi prevederile specifice de protecţia muncii;
 • produsele de protecție a plantelor din grupa foarte toxice şi  toxice să fie depozitate în încăperi separate şi în condiţii speciale;
 • exploatația să dețină fosă septică/recipienți pentru colectarea apelor cu reziduuri de ppp.

În cazul micilor utilizatori: ppp trebuie stocate în condiţii corespunzătoare (ferite de căldură, lumină şi umiditate excesive), separat de alte materiale (şi mai ales de furaje sau de alimente). Produsele lichide se depozitează în încăperi cu temperaturi de minim 1°C şi maxim 25°C; dacă ppp sunt păstrate exclusiv în ambalajele lor originale, pe rafturi/paleţi.

 • Manipularea ppp și a deșeurilor (ambalaje ppp): operatorul economic trebuie sa asigure angajaților, care manipulează ppp, echipamente de protecție a muncii (salopete, cizme, mănuși, ochelari etc).
 • În vederea curățirii  echipamentelor de protecție și a utilajelor utilizate în tratamente fitosanitare: fermierul trebuie să aibă condiții de stocare a apelor reziduale (fosă/recipienți de stocare);
 • Preluarea ambalajelor și a deșeurilor:  fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor/să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995.  (Program SCAPA  www.aiprom.ro);
 • Utilizarea eficientă a ppp: În vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare, utilajele de stropit/erbicidat trebuie să fi regulat testate, în acest sens la începutul fiecărei campanii de efectuare a tratamentelor fitosanitare, fermierul trebuie să dețină un proces verbal de verificare a echipamentelor de stropit/erbicidat și de instruire a operatorilor, care vor efectua tratamentele fitosanitare.

În vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare, utilajele de stropit/erbicidat trebuie să fie regulat testate.

Cerința se verifica la nivel de exploatație.