Guvernul modifică normele de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică un proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (5) al articolului 81 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005.

Una dintre schimbările vizate de Guvern prin noul act normativ se referă la stabilirea procedurii de aprobare prin ordin al ministrului agriculturii a cotei de până la 50%, în funcție de valoarea maximă a plafonului anual alocată cu această destinație, fără a limita la anul în curs, fiind creată astfel posibilitatea decontării cheltuielilor din anul anterior din bugetul alocat pentru anul în curs.

În acest sens, noul act normativ prevede că la articolul 81 alineatul (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data încheierii sezonului de irigații, astfel cum este definit la Anexa nr. 1 din lege, se stabilește cota de până la 50% pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigaţii, în funcţie de valoarea maximă a plafonului prevăzut la alin. (4), în baza propunerilor transmise de către Agenţie (n.r.- Agenția Națională de îmbunătățiri funciare).”

Totodată, noul proiect de act normativ propune o derogare de la prevederile art. 81 alin. (5) din norme și ale art. 811 alin. (1) pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații pentru anul 2023, în vedere diminuării efectelor fenomenului de secetă asupra producției agricole, cât și pentru reducerea impactului asupra anului agricol următor, prin acordarea plaților aferente consumului de energie electrică necesar pentru irigații.

„Art. II (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (5) și ale art. 811 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, pentru anul 2023 decontarea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații se realizează până la data de 29 februarie 2024, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

- Publicitate -

(2) În termen de cinci zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emite ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în baza situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigaţii aferentă anului 2023, transmisă de Agenţia Națională de Îmbunătățiri Funciare.

(3) În cinci zile de la aprobarea ordinului prevăzut la alin. (2) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite centralizatorul general către Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,”

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (5) al articolului 81 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005, precum și nota de fundamentare a acestuia pot fi consultate pe site-ul MADR la secțiunea Transparență decizională.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole