Ordin MADR: Noi sisteme de sancțiuni privind bunăstarea animalelor!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus joi, 20 martie, în dezbatere publică un proiect de ORDIN pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru Intervenția DR 06 – „Bunăstarea animalelor” pachet a) – porcine și pachet b) – păsări din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Potrivit unui referat de aprobare înaintat ministerului de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în anul 2024, pentru intervenția DR 06 – Bunăstarea animalelor s-a actualizat formularul tip al cererilor de plată depuse de beneficiari, pe cale de consecință fiind necesară elaborarea sistemelor de sancțiuni aplicabile în cazul constatării unor nerespectări ale condițiilor specifice prevăzute în fișa de intervenție.

Astfel, față de sistemele de sancțiuni aplicabile în anul 2023, sunt necesare o serie de modificări și completări care constau în principal în următoarele:

– clarificări ale prevederilor care reglementează neeligibilitatea efectivelor livrate în perioada 01.01.2024 până la data depunerii cererii de plată de către beneficiarii noi ai Intervenției DR-06 pentru subpachetul 1a, pentru care nu se respectă condițiile superioare de bunăstare privind densitatea, respectiv cu corelarea prevederilor OMADR nr. 80/2024 pentru completarea anexelor nr. 3 și 4 la OMADR nr. 48/08.02.2024 privind aprobarea Instrucțiunilor nr. 7/2/08.02.2024 și 8/2/08.02.2024 precum și pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor din cadrul Planului strategic PAC 202-2027, ediția a II-a;

– clarificări privind faptul că nerespectarea condiției pentru efectivele livrate până la data depunerii cererii nu se sancționează conform ordinului de sancțiuni, perioada respectivă fiind considerată perioadă de adaptare pentru a asigura o scădere suficientă a numărului de animale în spațiile de creștere cu scopul conformării la condițiile de reducere a densității cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de animale;

– corelarea prevederilor referitoare la perioada de depunere a cererii de plată cu cele din Ordinul MADR nr. 49/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 57/2023 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;

– corelarea prevederilor referitoare la dreptul de a primi sprijin în caz de neîndeplinire a angajamentului urmare a unui caz de forță majoră sau circumstanță excepțională în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 5, lit. c) din Regulamentului (UE) nr. 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013.

Informații complete despre noile prevederi conținute în sistemele de sancțiuni pentru intervenția DR 06 – „Bunăstarea animalelor” pachet a) – porcine și pachet b) – păsări puteți afla pe site-ul MADR la secțiunea Transparență decizională.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole