Noi reguli și interdicții de la ANSVSA – Câți porci au voie să dețină gospodarii

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat în consultare publică un nou proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea măsurilor de control și eradicare a pestei porcine africane (PPA) în România.

Documentul definește cele trei tipuri de exploatații de porcine de pe teritoriul României:

 1. exploatații nonprofesionale;
 2. exploatații comerciale;
 3. crescătorii de vânat și/sau complexuri de vânătoare, organizate în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 81/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare.

De asemenea, potrivit ANSVSA, creșterea porcinelor poate fi făcută de către:

 1. persoane fizice în cadrul exploatațiilor nonprofesionale, înregistrate în SNIIA, cu respectarea normelor de biosecuritate și bunăstare; porcii sunt sacrificați în exploatație, carnea și produsele din carne rezultate în urma sacrificării acestora nu se comercializează și sunt destinate exclusiv consumului familial;
 2. persoane fizice în cadrul exploatațiilor de tip „gospodărie țărănească” care îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 3. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice, în cadrul exploataţiilor comerciale, înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar – veterinar, inclusiv care cresc în sistem semideschis rase autohtone.

Mai mult, proiectul de HG subliniază că, în perioada în care pe teritoriul României este confirmată pesta porcină africană, este interzisă creșterea porcinelor în exploatații în aer liber tip stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri, societăți agricole vegetale.

Obligațiile celor care dețin porci în cadrul exploatațiilor nonprofesionale și comerciale sunt numeroase. Iată lista prezentată de ANSVSA:

 1. Operatorul are obligația de a solicita înregistrarea exploataţiei în SNIIA
 2. Operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în
  Baza Națională de Date, componentă a SNIIA, precum și a tuturor mișcărilor și evenimentelor care au loc în exploatație cu privire la porcine, conform prevederilor sanitar-veterinare în vigoare.
 3. Operatorul are obligația respectării cerinţei de a achiziţiona porcine vii numai dacă sunt identificate conform cerinţelor legale în vigoare şi dacă sunt însoţite de documentele prevăzute de legislația în vigoare.
 4. Operatorul are obligația să solicite înregistrarea în Baza Națională de Date a porcinelor
  cumpărate, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
 5. Operatorii au obligaţia respectării următoarelor cerinţe minime de biosecuritate pentru
  exploatațiile nonprofesionale:

  1. să deţină porcinele în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii sau cu porci sălbatici;
  2. să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării
   încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor și spălarea mâinilor;
  3. să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din
   adăpost;
  4. să nu intre în adăpostul de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de
   vânătoare;
  5. să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit /medicul veterinar oficial
   cu privire la:

   • orice modificare a stării de sănătate a porcinelor;
   • orice sacrificare de urgență efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor;
   • orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie în termen de
    maximum 24 de ore;
  6. echipamentele, ustensilele utilizate la îngrijirea porcinelor din exploatație să fie folosite exclusiv acestei activități;
  7. să fie evitate sau excluse vizitele nejustificate ale unor persoane străine/neavizate la
   nivelul adăpostului porcinelor;
  8. să dețină maxim 15 porcine;
  9. să nu dețină în exploatație masculi necastrați în vârstă de peste patru luni;
  10. să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit deținerea de scroafe
   pentru însămânțare artificială în vederea luării în evidență de către acesta.
 6. Procedura de notificare și înregistrare a scroafelor pentru reproducție din exploatațiile
  nonprofesionale se stabilește prin ordin comun al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 7. Operatorii au obligaţia respectării următoarelor cerinţe minime de biosecuritate pentru
  exploatațiile comerciale autorizate:

  1. împrejmuirea clădirilor în care sunt ținute hrana pentru animale și așternutul;
  2. incintele și clădirile unității în care sunt ținute porcine trebuie:
   • să fie construite astfel încât niciun alt animal să nu poată intra în incinte și clădiri
    sau să nu poată intra în contact cu porcinele deținute sau cu hrana și materialul de
    așternut ale acestora;
   • să permită curățarea și dezinfectarea incintelor;
   • să dispună de instalații adecvate pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în
    spațiile în care sunt ținute porcine;
  3. nu trebuie să existe niciun contact direct sau indirect între porcinele deținute și porcine din alte exploatații și porcine sălbatice;
  4. absența oricărui contact cu porcinele deținute timp de cel puțin 48 de ore după orice
   activitate de vânătoare legată de porcinele sălbatice sau după orice alt contact cu
   porcine sălbatice;
  5. interdicția ca persoanele sau mijloacele de transport neautorizate să intre în unitate,
   inclusiv în spațiile în care sunt ținute porcine;
  6. interdicția ca mijloacele de transport SNCU să intre în zona curată;
  7. interdicția ca în interiorul unității să fie amplasate depozite de cereale și moară;
  8. ținerea unei evidențe adecvate a persoanelor și a mijloacelor de transport care intră în unitatea în care sunt deținute porcinele;
  9. să dețină un plan de urgență;
  10. să dețină un plan de biosecuritate aprobat de direcția sanitar – veterinară și pentru
   siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, ținând seama de
   profilul unității și de legislația națională; acest plan de biosecuritate trebuie să includă
   cel puțin:

   • crearea zonelor „curate” și „murdare” pentru personalul corespunzător tipologiei
    fermei, cum ar fi vestiare, duș, sală de mese;
   • stabilirea și revizuirea, după caz, a modalităților logistice pentru intrarea în unitate a unor noi porcine;
   • procedurile de curățare și dezinfectare a instalațiilor, a mijloacelor de transport, a
    echipamentelor și procedurile referitoare la igiena personalului;
   • procedura de predare a SNCU;
   • norme privind hrana personalului de la fața locului și interzicerea deținerii de
    porcine de către personalul din unitate;
   • programul specific de sensibilizare periodică a personalului din unitate;
   • stabilirea și revizuirea, după caz, a măsurilor logistice pentru a asigura o separare
    adecvată între diferitele unități epidemiologice și pentru a evita ca porcinele să intre în contact, direct sau indirect, cu subproduse de origine animală și cu alte unități;
   • procedurile și instrucțiunile pentru aplicarea cerințelor de biosecuritate în timpul
    construirii sau reparării incintelor sau clădirilor;
   • audit intern sau autoevaluare pentru aplicarea măsurilor de biosecuritate.

Documentul complet cuprinde o serie de obligații și pentru complexurile de vânătoare, precum și cerințe privind mișcarea porcinelor și ecarisarea teritoriului. Proiectul de HG poate fi citit în integralitate AICI.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole