8 decembrie 2021 - 15:10

Noi reguli pentru creșterea porcilor în gospodării. Proiectul lansat de ANSVSA

Românii care vor să crească porci în propria gospodărie ar putea avea o serie de noi restricții în perioada următoare. Un nou proiect de ordonanță de urgență privind creșterea porcilor a fost lansat în spațiul public de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care prevede, printre altele, amenzi de până la 8.000 lei pentru cei care nu respectă noile reguli.

Potrivit documentului, porcii nu trebuie hrăniți cu resturi alimentar, iar la intrarea în adăposturile de animale trebuie să existe dezinfectoare pentru încălțăminte. De asemenea, crescătorii persoane fizice nu pot reproduce animalele în propria gospodprie.

Proiectul de OUG împarte exploatațiile de porcine în trei tipuri:

 1. exploataţii noncomerciale;
 2. exploataţii comerciale organizate în funcţie de specificul acestora, respectiv de tip familial şi profesional;
 3. crescătorii de vânat şi/sau complexuri de vânătoare, organizate în condițiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004.

De asemenea, potrivit documentului, creșterea porcilor poate fi făcută de către:

 1. persoane fizice în cadrul exploataţiilor noncomerciale, înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – SNIIA, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Porcinele sunt crescute numai pentru îngrăşare, nu se comercializează, iar reproducția acestora în aceste exploataţii este interzisă. Carnea și produsele din carne rezultate în urma sacrificării porcinelor sunt destinate exclusiv consumului în gospodaria proprie;
 2. persoane fizice în cadrul exploataţiilor comerciale de tip familial, înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar – veterinar, care cresc porcine atât pentru consum familial, cât şi pentru comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare, conform art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, către exploataţii noncomerciale și comerciale de tip familial, precum și către abatoare, cu respectarea legislației în vigoare;
 3. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice, în cadrul exploataţiilor comerciale de tip familial, înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar – veterinar;
 4. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice, în cadrul exploataţiilor comerciale, înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar – veterinar, care cresc în sistem semideschis rase autohtone.
 5. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice în cadrul exploataţiilor comerciale profesionale, înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar – veterinar;
 6. deţinătorii crescătoriilor de vânat şi/sau complexurilor de vânătoare, înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar – veterinar.

Crescătorii sunt obligați să respecte instrucțiunile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți. La rândul lor, aceștia sunt obligați să îi consilieze pe crescători privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi pentru inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării.

De asemenea, proiectul de OUG stipulează limitarea creșterii sau achiziționării porcinelor în perioada în care pe teritoriul României este confirmată pesta porcină africană. Mai exact, exploatațiile noncomerciale pot cumpăra porci pentru îngrășare și sacrificare cu scopul folosirii pentru consum propriu doar de la exploatații comerciale, direct sau prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, cu respectarea legislației sanitar – veterinare.

Operatorului, fie el persoană fizică sau juridică, îi este interzis să achiziţioneze porcine vii din zonele de restricții.

Operatorii persoane fizice care realizează creșterea porcilor trebuie să solicite înregistrarea exploataţiei în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA). Înregistrarea în Sistem se va putea face însă doar dacă exploatația respectă următoarele cerințe minime de biosecuritate:

 • să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și să elimine subprodusele de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
 • spațiile unde se cresc porcii trebuie să fie construite în așa fel încât porcinele să fie deţinute în spaţii care să nu permită venirea acestora în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii, cu porci sălbatici sau alte animale – de exemplu: câini;
 • să îngrijească porcinele astfel încât să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de carcasă provenite de la porcii sălbatici – porci vânați sau morți, carne şi subproduse rezultate de la acestea;
 • să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării hainelor și încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor;
 • să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație și din adăpost;
 • să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare;
 • să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la:
  1. orice modificare a stării de sănătate a porcinelor,
  2. orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;
  3. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie;
 • să nu crească în exploatație scroafe și/sau vieri folosiți pentru reproducere – această condiție nu se aplică exploataţiilor comerciale;
 • să nu hrănească porcinele cu furaje de origine vegetală pe o perioadă de cel puțin 30 de zile de la recoltarea acestora;
 • să nu folosească așternut vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
 • să nu permită accesul persoanelor străine în adăpostul porcinelor;

Persoanele fizice neînregistrate la Oficiul Registrului Comerțului care doresc să crească porcine atât pentru consum familial, cât şi pentru comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare, au obligaţia de a solicita autorizarea sanitar – veterinară, la direcţia sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Operatorii care dețin în exploatație porcine neidentificate au obligaţia să solicite, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, identificarea şi înregistrarea acestora în Baza Națională de Date.