29 mai 2022 - 03:11

Noi reglementări privind controlul, trasabilitatea și comerțul cu produse agroalimentare ecologice

Guvernul a adoptat la începutul acestei săptămâni noi reglementări privind controlul, trasabilitatea și comerțul cu produse agroalimentare ecologice, se arată într-un comunicat transmis miercuri presei de către Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

„În ședința de Guvern din data de 30 august 2021 a fost adoptată Ordonanța pentru modificarea OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul act normativ creează cadrul juridic necesar pentru aplicarea noilor reglementări europene, în principal Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, care se va aplica începând cu data de 01 ianuarie 2022.

Ordonanța reglementează următoare aspecte:

– funcţionarea sistemului de control și certificare în România;

– stabilirea autorității competente și atribuțiile principale ale acesteia;

– delegarea și stabilirea de către MADR a anumitor atribuții oficiale de control și/sau a anumitor atribuții legate de alte activități oficiale și certificare, organismelor de control, denumite în continuare OC;

– introducerea obligației operatorilor/grupurilor de operatori din agricultura ecologică de înregistrare a activităților de producție agricolă, pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață a produselor ecologice la direcțiile pentru agricultură județene și a Municipiului București şi de a se supune controlului unui organism de control aprobat, pentru o mai bună trasabilitate a produselor din agricultura ecologică;

– stabilirea laboratoarelor care pot realiza analizele probelor prelevate în cadrul controalelor la operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice, precum și sancțiunea care se poate aplica în situația unor produse pentru care analizele de laborator indică reziduuri de substanțe.

– comerțul cu produse ecologice;

– acordarea derogărilor de la normele prevăzute în regulamentele europene, operatorilor înregistrați în sistemul de agricultură ecologică;

– instituirea sistemului de sancțiuni care se aplică în agricultura ecologică;

– clarificarea unor termeni în acord cu prevederile noilor regulamente europene;

– instituirea unor norme tranzitorii prin care se reglementează valabilitatea documentelor, înregistrărilor și aprobărilor emise, realizate sau începute sub actuala reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Guvern”, se arată în comunicatul MADR.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.