18 octombrie 2021 - 23:54

Noi măsuri privind protecția animalelor- poliția poate plasa animalele la adăposturi

Au fost instituite noi instrumente legislative privind protecția animalelor, care asigura posibilitatea instituirii de urgenta a unui mecanism de protejare a animalelor aflate intr-o situatie de pericol. Politistii pot emite ordin de plasare a animalului in adapost. 

Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenta in protectia animalelor, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului in adapost, acesta constituind un instrument administrativ conferit politistului, in vederea inlaturarii unui pericol iminent indreptat impotriva animalelor.

Conform noilor prevederi legale, politistii din cadrul Politiei Romane care, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata ca un animal se afla intr-o situatie de pericol emit, de indata, ordin de plasare a animalului in adapost pentru o perioada de 45 de zile, transmite IGPR intr-un comunicat de presa.

Prin animal aflat intr-o situatie de pericol se intelege animalul aflat in oricare dintre urmatoarele situatii: protecția protecția 

a) animal care a fost ranit sau schingiuit;

b) animal care a fost implicat in lupte intre animale sau cu animale;

c) animal domestic sau animal salbatic captiv asupra caruia a fost practicat tirul;

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

e) animal domestic expus fortat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scazute;

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine si caprine aflat, fara supraveghere, pe caile de circulatie publica.

Politistii constata existenta situatiei de pericol pe baza evaluarii situatiei de fapt si a starii fizice a animalului care rezulta, dupa caz, din:

a) constatarea directa si consemnarea celor constatate intr-un inscris ori inregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;

b) declaratiile persoanelor implicate in activitatile desfasurate cu privire la situatiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activitatile respective sau au cunostinta despre desfasurarea acestora;

c) inregistrari video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienta acestora;

d) inscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicarilor in mediul electronic si/sau de telefonie mobila;

e) fisa de observatie clinica intocmita de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului in adapost se pune in executare de indata de catre personalul care asigura prestarea serviciilor publice de adapostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare in adapost, in prezenta politistului care l-a emis.

Legislatia privind protectia animalelor reglementeaza situatia tuturor animalelor, inclusiv a celor salbatice, consfintind o serie de drepturi si obligatii atat in sarcina detinatorilor acestora, cat si in sarcina autoritatilor si institutiilor statului.

Detinatorii de animale au in mod obligatoriu si responsabilitati privind intretinerea si supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzand orice act de cruzime si violenta.