17 ianuarie 2022 - 10:26

Noi măsuri pe schema de sprijin pentru fructe și legume

Comisia a adoptat noi norme pentru a simplifica schema de sprijin pentru producătorii de fructe și legume din cadrul politicii agricole comune (PAC) și, în special, a normelor legate de activitățile și programele organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor. Această simplificare deschide calea către noua PAC, care se va aplica din 2023. Statele membre vor putea acum să își extindă strategiile naționale pentru sectorul fructelor și legumelor pentru a asigura o tranziție lină între normele actuale și cele noi odată cu intrarea noii PAC. 

În plus, noile reguli includ, printre altele:

 • Extinderea posibilităților de externalizare pentru organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor;
 • Metoda de calcul pentru stabilirea valorii ciupercilor destinate prelucrării este extinsă la diferite tipuri de ciuperci pentru a reflecta realitatea producției;
 • Extinderea utilizării tarifelor forfetare standard sau a sumelor forfetare la toate costurile sprijinite în cadrul programelor operaționale pentru sectorul fructelor și legumelor, cu excepția măsurilor de criză;
 • Simplificarea normelor privind retragerea pe piață a fructelor și legumelor pentru distribuție gratuită;
 • Introducerea unei cantități maxime de sprijin pentru retrageri de pe piață pentru prelucrare;
 • Simplificarea normelor legate de măsurile de prevenire și gestionare a crizelor (de exemplu, asigurarea recoltei, antrenarea), pentru a încuraja o mai mare adoptare de către organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor.

UE sprijină în mod activ sectorul fructelor și legumelor prin sistemul său de gestionare a pieței cu patru obiective generale:

 • Un sector mai competitiv și orientat spre piață datorită organizațiilor de producători;
  mai puține fluctuații ale veniturilor producătorilor legate de criză;
 • un consum mai mare de fructe și legume în UE;
 • utilizarea sporită a tehnicilor de cultivare și producție ecologice.

Schema promovează calitatea produselor prin aplicarea standardelor de marketing și sprijinirea măsurilor operaționale.