Necesitatea folosirii produselor DOLOFLOR și AGROCALCIUM pe solurile din România

Reacția solului are numeroase implicații în starea de fertilitate a solurilor (mobilitate și accesibilitate a nutrienților, activitatea biologică), domeniul optim al reacției pentru majoritatea plantelor de cultură fiind caracterizat de valori pH (în apă) între 6,2 – 7.0.

Aciditatea sub pH 5,8 afectează creșterea și nutriția plantelor. Ca urmare a debazificării complexului coloidal o aciditate ridicată, crește solubilitatea compușilor cu aluminiu, fier și mangan în cantități ce provoacă toxicitate pentru plante și se înrăutățește nutriția cu unele elemente de bază, în principal cu fosfor care este fixat sub formă de fosfați de aluminiu și fier cu solubilitate redusă.

doloflor

Reacția solului este unul dintre parametrii care oferă informații importante despre sol nu numai în legătură cu: formarea solului, însușirile şi clasificarea, ci şi cu forma și mobilitatea nutrienților pentru plante.

Valorile pH întâlnite în diferite soluri variază în general între 3,5–4 şi 10–11; cele mai multe soluri au pH între 5 și 8,5. La acelaşi sol, există, de regulă, variații sezoniere legate de activitatea microbiologică din sol, de consumul de apă și de nutrienți ai plantelor și chiar de umiditatea mai mare sau mai mică a solului.

În funcție de gradul de acidifiere se înregistrează carențe de: calciu, magneziu, potasiu, cupru, bor și zinc care sunt în parte levigate. Sub pH 5,5 se reduce în multe cazuri semnificativ accesibilitatea microelementelor esențiale și afectează puternic creșterea și dezvoltarea unor plante ca: mazăre, fasole, floarea-soarelui, orz, lucernă, etc. Corectarea acidității vătămătoare se realizează prin aplicare a diferite doze de DOLOFLOR sau AGROCALCIUM.

Avand în vedere valoarea pH-ului , cu cât aciditatea este mai prezentă, disponibilitatea  macroelementelor diferă:

pH

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

N

30%

43%

77%

89%

100%

P2O5

23%

31%

48%

52%

100%

K2O

33%

52%

77%

100%

100%

Eficiența îngrasamintelor în funcție de pH-ul solului.

In urma discuțiilor purtate cu parteneri existenți cât și cu posibili parteneri, am observat din ce în ce mai prezent fenomenul de aciditate al solului, pe alocuri indetificându-se valori ale pH-ului și sub valoarea de 4 (pe raza judetului Harghita în vara anului 2022).

doloflor

In multe regiuni  fermierii nu reușesc să mai obțină producții mulțumitoare cu atât mai mult, cu cât diferitele tehnologii (multitudinea de produse administrate încâ de la pregătirea terenului pentru infiintarea culturii și continuând cu administrări în perioada de vegetație).

Atenția specialiștilor împreună cu fermierii s-a îndreptat către cartarea agrochimică a solului, și nu mica le-a fost mirarea când s-a ajuns la momentul interpretării buletinlor de analize. Pe suprafețele de teren unde nu se știau a fi cu probleme, s-au identificat valori mult scăzute ale pH-ului, raportat  la caracteristicile zonei.

 • Probleme cu aciditatea solului ?
 • Valori scăzute ale pH-ului ?
 • Sol tasat ?
 • Băltiri ?
 • Aport scăzut de Ca și Mg sau Ca la nivelul solului ?

Pornind de la setul acesta de întrebari, alături de informații caracteristice solelor unde se dorește să stabilim anumite doze de AMELIORATORI PENTRU SOL . Având în vedere însușirile fizico-chimice ale produselor , tehnologia folosită de către fermier,  intervalul de timp la care se doreșe să se revină cu o noua doza și bineînțeles tipul culturilor care se regăsesc cultivate- alături de  consumul specific al acestora.

doloflor

Revenim în atenția dumneavostră cu rezultate și detalii obtinuțe în urma administrării Amelioratorilor pentru Sol – Doloflor și Agrocalcium în cultura Grâului de toamnă.

Experimentarea în camp pe LUVOSOL ALBIC a produselor: AGROCALCIUM și DOLOFLOR în scopul amendării solurilor acide.

Date privind tehnlogia folosită:

 S-a optat pentru o tehnologie clasică: la pregătirea terenului regăsim arătura de baza + disc (29-30.09), iar înainte de semănat  trecere cu combinatorul; semanatul a avut loc la data 04.10 , soiul de grâu semanat Ursita , cu o densitate de 500 plt/mp ; răsăritul culturii 26.10; aplicarea dozelor de amelioratori pentru sol a avut loc la data de 22.11 -fără încorporare ; tot în aceiași perioadă s-a administrat și dozele aferente de îngrășăminte ; la 13.04 s-a erbicidat postemergent ; înfloritul la 23.05 ; depunerea în bog la 27.05-22.06 , perioada de maturitate 26.06 cu recoltatul la 09.07.

Caracterizarea climatica:

Precipitațiile, mm, interesând cultura grâului de toamnă

Ani

2021

2022

Zile

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

D.I

0.0

2.3

16.3

32.7

5.4

1.1

25.0

25.4

3.0

0.7

69.6

D.II

2.7

36.8

0.0

34.3

1.2

3.9

5.9

18.1

7.1

12.0

0.0

D.III

2.4

0.0

7.4

28.8

0.0

5.4

0.1

22.9

66.5

1.6

1.4

Lunar

5.1

39.1

23.7

95.8

6.6

10.4

31.0

66.4

76.6

14.3

71.0

Grâul de toamnă a avut condiții relativ secetoase în perioada de arat și pregătire a terenului. Din date se constată ploi de 5.1 mm în perioada pregătirii terenului pentru semănat. Luna decembrie a avut cantități mari de precipitații care au însumat 95.8 mm, sub formă de ploi. După o lună mai aprilie în care au căzut 47 mm- relativ bine pentru alungirea paiului, a urmat luna mai cu precipitațiile care au însumat 95 mm, ceea ce a favorizat atât creșterea, cât și dezvoltarea plantelor, prin alungirea paiului, înspicat, înflorit și depunere a substanțelor hrănitoare în boabe.

Temperaturile medii ale aerului, tn0C, interesând cultura grâului de toamnă

Anii

2021

2022

Zile

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

D.I

16.72

10.77

10.51

3.96

5.41

1.86

0.73

10.54

14.02

21.11

23.63

D.II

20.02

9.63

5.44

2.84

0.00

4.62

0.67

8.53

18.08

20.61

21.86

D.III

14.13

8.95

5.51

0.29

-1.32

4.51

9.42

13.23

19.19

23.08

25.83

Lunar

16.96

9.78

7.15

2.36

1.36

3.66

3.61

10.77

17.10

21.60

23.77

Pentru perioada de toamnă (sep.-oct.) valorile de temperatură au depășit pe cele normale cu 1-30C, pe fondul secetos în prima lună și cu ploi în cea de-a doua lună. Luna martie și aprilie au avut în continuare valori mai mici decât normal, în timp ce luna mai s-a situat cu 20C sub medie. Acest interval a încetinit procesul de creștere ți dezvoltare ale plantelor de grâu. Iunie a fost o lună cu temperaturi sub-normale, la fel ca și luna iulie, în schimb s-a constatat favorabilitatea formării producției bune de boabe de grâu.

doloflor
   Valorile pH-ului în luna februarie

În variantele martor regăsim pH-ul 5 -pe când în variantele unde au fost administrate diferite doze de amelioratori ( cu ajutorul precipitațiilor, acestea au lucrat la nivelu solului) observându-se în medie pH-ul 6 .

doloflor
   Comparație la data de 03.martie

doloflor
Evoluția /dezvoltarea plantelor de cultură în funcție de valorile pH-ului din variantele monitorizate; luna martie.

 Evoluția valorii pH-ului la varianta martor în comarație cu variantele unde au fost administrate Doloflor și Agrocalcium (pornind din momentul pregătirii terenului,până în momentul recolatului):

Luna

pH

septembrie

noiembrie

februarie

aprilie

iunie

iulie

7

 

 

 

 

D A

 

6,5

 

 

 

D A

 

D A

6

 

 

D A

 

 

 

5,5

 

D A

M

M

 

 

5

M D A

M

 

 

M

M

M-martor     D-doloflor        A-agrocalcium

doloflor
Dezvoltarea plantelor de cultura – luna aprilie-alungirea tulpinii;

doloflor
Stadiul de dezvoltare al spicului; raportat la valorile pH-ului

doloflordoloflor
P
erioada depunerii in bob

 

DETERMINĂRI LA MATURITATE

Determinări efectuate plantelor de grâu de toamnă la recoltare

Nr. var.

 

Variante 

Biomasa totală, kg/ha

Biomasa spicelor, kg/ha

% spice/ biomasă totală

Biomasa boabelor, kg/ha

% Boabe/

Biomasă totală

MMB,

g

1

martor

14230

7320

51,4

5610

39,4

39,1

2

Agrocalcium

16070

9660

60,3

6960

41,5

40,9

3

Doloflor

16900

9840

57,9

7330

33,8

40,7

 

Concluzii privind folosirea amendamentelor Doloflor si Agrocalcium in cultura graului de toamna:

 • În experientele cu amendamente de tipul Agrocalcium și Doloflor, s-a urmărit folosirea în combinații cu îngrășăminte chimice de tipul NPK ;în doze rezonabile pentru câmpul agricol;
 • Conținutul chimic și aspectul fizic le recomandă în agricultură cu scopul principal de a corecta anumite dezechilibre care apar frecvent în solurile exploatate recent pentru producția agricolă.
 • Aplicarea dozelor de amendamente calcaroase și a îngrășămintelor respective s-a făcut conform normelor uzuale, respectiv prin aplicarea sub combinator a dozelor de Agrocalcium și Doloflor și a celor chimice în perioada de dinainte și de după semănat.
 • Talia medie a plantelor de grâu a fost diferențiată prin valori mai mari în tratamentele cu amendamente cu calciu. Diferențierile statistice au fost foarte evidente.
 • Tratamentul cu Doloflor si Agrocalcium asociat cu fertilizarea minerală a adus sporuri atît de talie, cât și ca biomasă și de producție de boabe la maturitate.
 • În faza finală, de maturitate a plantelor de grîu, plantele au ajuns la maximul pe care condițiile de cultură și soiul le-au putut da.
 • Producția medie de boabe de grâu la hectar a fost bună, corelată cu tratamentele de calcar față de necalcarizat. Între dozele de Agrocalcium și Doloflor producția de grâu a oscilat crescător, foarte semnificativ.
 • Luvosolul albic de la Pitești- Albota și-anume orizontul 0-20 cm (denumit și arabil), pe care s-a amplasat experiența cu amendamentele calcaroase, analizat între înflorit și maturitate, era slab acid, avea conținuturi mici de humus, de azot total și de potasiu mobil și mediu de fosfor mobil. Agrocalcium și Doloflor au îmbunătățit însușirile solului.
 • Aplicarea produselor Agrocalcium și Doloflor pe luvosolul de la Pitești- Albota în asociație cu fertilizarea minerală, au contribuit la o nutriție echilibrată a plantelor de grâu cu macro- și micro-elemente.

doloflor

DOZE RECOMANDATE PENTRU  ADMINISTRARE:

 • Pe terenuri cu valoare pH cuprinse între 6-7 se recomandă 0,5 – 0,7 to/ha
 • Pe terenuri cu valoare pH cuprinse între 5-6 se recomandă 1 – 1,5 to/ha
 • Pe terenuri cu valoare pH < 5 se recomandă 1,75 – 2 to/ha
 • Se recomandă particularizarea în funcție de tipul de sol și de rezultatele pe care dorim să le obținem în urma administrării (cartare agrochimică; valoare pH ; intervalul de timp în care se revine cu o nouă administrare).
 • Se recomandă aplicarea multi-anuală succesivă până la aducerea pH-ului la valorea optimă dorită; ulterior fiind necesar să se administreze doze scăzute pentru menținerea valorii pH-ului și aport de substanțe nutritive.

 

Pentru orice detaliu sau informatii, contactați-ne. Echipa noastră vă sta la dispoziție.
https://ingrasamintebio.ro/contact/

 

 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole